Zdroj: Kanze J. (2015): Problém obvyklé ceny a tržní hodnoty u pozemků. Forst und Wald, Freising, č. 5. str. 8 - 11.

Klíčová slova: "cena, hodnota, návštěvník lesa, uživatel lesa"


Městské a obecní lesy jsou předurčeny k využívání veřejností, k návštěvám a ke krátkodobé rekreaci. Jsou významným krajinným prvkem v okolí měst a obcí a přinášejí obyvatelům možnost odpočinku. Majitel - město, případně obec přímo ovlivňuje záměry, cíle a rozsah podpory rekreačních funkcí lesa. Ve využití lesa k rekreaci je rozdíl mezi obcemi a městy. I když se struktura obyvatel na venkově změnila, obyvatelé vesnic navštěvují lesy většinou za nějakým účelem, např. houbařením, případně za prací ve vlastním lese. Proto největší význam krátkodobě navštěvovaných lesů je v okolí měst a městských aglomerací.

Základní principy pro odhadování ceny lesa pro občany je princip ochoty platit, příp. princip ochoty přijímat, ovšem obě metody jsou náročné na přípravu a mohou v důsledku vést k „černému pasažéru“.

Pro praxi v ČR:

Obecné užívání lesa je zakotveno v lesním zákoně. Praxe ukázala, že některé zákazy jsou ošetřeny nedostatečně a jejich volný výklad vede k poškozování lesa. Např. odst. j § 20 - je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole a na koni, na lyžích nebo na saních.

Zpracoval/a: Ing. Kateřina Ventrubová, Ph.D., katka.ventrubova@gmail.com
Přílohy
abstrakt-17.docx