Anglicky: L’inventaire des ressources forestières en France: un nouveau regard sur de nouvelles forêts

Zdroj: Jean-Christophe HERVÉ et al. ; L’inventaire des ressources forestières en France : un nouveau regard sur de nouvelles forêts ; Revue Forestière Française, 2014, Vol.66, N°3 "Regards sur la production de bois", pp. 247-260

Klíčová slova: "inventarizace lesů, zásoba, metodika sběru dat, metodika výpočtu"

Dostupný z: http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/handle/2042/56055/RFF_2014_3_247_Herve.pdf?sequence=1


Autoři přezkoumávají důvody, které v roce 2004 vedly francouzskou inventarizaci lesů k opuštění své dosud uplatňované metody. Popisují a definují charakteristiky nové metody průběžné inventarizace zavedené na celonárodní úrovni. Jedná se o metodiku sběru dat a výpočtu výsledků. Autoři prezentují standardní výsledky této nové metody, uplatňované v národním měřítku pomocí pětiletého "posuvného okna". V článku je zdůrazněno, že díky použití nové metody lze získávat informace o široké škále prostorových a časových stupnic, Dále je vysvětleno několik důležitých změn vyplývajících z přijetí této nové metody inventarizace: nové biogeografické rozdělení území, možnost přímého zjištění zásob stromů, zavedení nových a přesnějších metod výpočtů objemové produkce. Nová metodika umožňuje širší a různorodější sběr dat ekologického charakteru. Článek také zdůrazňuje silný vzestupný trend cen dřeva, zejména listnatých druhů ve francouzských lesích. Závěr poskytuje některé výhledy pro budoucí vývoj v inventarizaci lesů, který by mohl být v nadcházejících letech.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz