Anglicky: Cereal/grain legume intercropping in rotation with durum wheat in crop/livestock production systems for Mediterranean farming system

Zdroj: Monti M., Pellicano A., Pristeri A., Badagliacca G., Preiti G., Gelsomino A. 2019. Cereal/grain legume intercropping in rotation with durum wheat in crop/livestock production systems for Mediterranean farming system. Field Crops Research, Vol. 240, 23-33.

Klíčová slova: "leguminózy, meziplodiny, živočišná výroba, krmiva, obilniny"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378429018317490


Prudký pokles pěstování leguminóz pro krmiva v Evropě po roce 1960 byl výsledkem postupného upouštění od smíšených systémů pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat. Úzká specializace v zemědělství měla za následek prostorové oddělení živočišné a krmivářské produkce mezi zemědělskými oblastmi (regiony i kontinenty) se známým negativním dopadem na životní prostředí. V kombinovaném systému chovu skotu a krmivářské produkce nabízejí směsi obilnin a leguminóz příležitost produkovat na farmě krmivo s vysokým obsahem bílkovin, což je ekonomicky výhodné. Dusík pocházející z rozkladu hnoje lze také kombinovat s biologicky fixovaným dusíkem s cílem snížit závislost na syntetickém hnojivu a v půdě střídat organickou hmotu půdy

Stejně tak zvyšování domácí produkce luštěnin může přispět k udržitelnému rozvoji zemědělství v regionu i v celé Evropě. Přijetím smíšených systémů plodiny/živočišné výroby by mohlo být nástrojem ke zvýšení pěstování luštěnin v systémech pěstování obilnin, zejména v malých zemědělských podnicích jižní Evropy. Tato studie navrhuje intercropping obilnin a luštěnin jako udržitelný nástroj intenzifikace, který je vhodný zejména pro smíšené systémy pěstování plodin a chovu hospodářských zvířat. Pěstování obilnin spolu s leguminózami je v této studii využito jako alternativa k osevním sledům při střídání pouze obilnin s předpokladem, že tato agronomická technika může stále poskytovat výhody pěstování leguminóz s obilninou při zachování následné produkce obilnin.

Pro pěstování ve formě intercropping  byly vybrány hrách (Pisum sativum L.) a fazole (Vicia faba L.) spolu s ječmenem (Hordeum vulgare L.) a pěstovány střídavě s pšenicí (Triticum turgidum L. subsp. Durum) v oblasti Jižní Itálie s typickým středomořským podnebím. Tato studie prokázala, že tento systém pěstování obilnin a luštěnin může být zdrojem krmiv (kombinace hrachu i bobů) a stále podporuje výnosy z následující plodiny pšenice. Kombinace hrachu a ječmene umožnily lepší výnosy následující pšenice. Meziplodiny hrachu a ječmene rovněž dosáhly větší komplementarity při využívání zdrojů dusíku a zvýšily celkovou udržitelnost osevního sledu.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz