Anglicky: Host-pathogen interactions in relation to management of light leaf spot disease (caused by Pyrenopeziza brassicae) on Brassica species

Zdroj: Dewage, C. S. K., Kloppel, C. A., Stotz, H. U., Fitt, B. D. L.2018. Host-pathogen interactions in relation to management of light leaf spot disease (caused by Pyrenopeziza brassicae) on Brassica species. CROP & PASTURE SCIENCE Volume: 69 Issue: 1 Pages: 9-19 Special Issue: SI DOI: 10.1071/CP16445

Klíčová slova: "crop losses; extracellular pathogens; pathogen population variation; qtl mapping; r-gene-mediated resistance "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=3&doc=27


Cylindrosporioza řepky, způsobená houbovým patogenem Pyrenopeziza brassicae, je nejhorší problém s chorobami u řepky olejné (Brassica napus) ve Spojeném království. Podle nedávných údajů z průzkumu se intenzita epidemií postupně ve Velké Británii zvyšuje, přičemž ztráty výnosů dosáhly v Anglii až 160 milionů liber ročně a nejzávažnější epidemie probíhají ve Skotsku. Cylindrosporioza je polycyklické onemocnění, přičemž primární inokulum sestává ze vzdušných ascospor produkovaných na napadených posklizňových zbytcích z předchozí sklizně. Konidie rozptýlené ve vodě rozstříknuté při dešti z nemocných listů, jsou hlavním zdrojem sekundárního inokula. Pyrenopeziza brassicae je také schopna infikovat a působit značné ztráty na výnosu druhů Brassica využívaných jako zelenina. To může být důvodem pro šíření choroby mezi různými druhy rodu Brassica. Vzhledem k tomu, že patogen má široký rozsah hostitelů a častý výskyt stádia sexuální reprodukce, populace P. brassicae pravděpodobně budou mít značnou genetickou rozmanitost a důkazy naznačují i variabilitu populací mezi různými zeměpisnými oblastmi. Dostupné nástroje pro ochranu proti této chorobě nejsou dostatečné k tomu, aby zajistily dostatečnou kontrolu nad onemocněním. Je třeba identifikovat nové zdroje rezistence, které mohou být integrovány s aplikacemi fungicidů. V předchozích studiích bylo zjištěno několik hlavních genů rezistence a kvantitativních genů odolnosti, ale rychlé zlepšení porozumění molekulárním mechanismům, které podporují B. napus-P. brassicae lze očekávat díky využívání nových genetických a genomických informací pro vyjasnění vztahů mezi rodem Brassica a extracelulárními houbovými patogeny.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz