Anglicky: Interaction of 2,4-D or Dicamba with Glufosinate for Control of Glyphosate-Resistant Giant Ragweed (Ambrosia trifida L.) in Glufosinate-Resistant Maize (Zea mays L.)

Zdroj: Ganie, Zahoor A.; Jhala, Amit J. 2017. Interaction of 2,4-D or Dicamba with Glufosinate for Control of Glyphosate-Resistant Giant Ragweed (Ambrosia trifida L.) in Glufosinate-Resistant Maize (Zea mays L.). Front. Plant Sci., 10 July 2017.

Klíčová slova: "herbicidy, dicamba, glufosinate, rezistence"

Dostupný z: https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01207


Glyfosátu-rezistentní (GR) ambrózie trifida je problematický širokolistý plevel v plodinách včetně kukuřice a sóji v středozápadních Spojených státech. Komercializace plodin s rezistencí 2,4-D nebo dicambě a glufosinátu umožní použití těchto herbicidů při postemergentních aplikacích (POST). Proto jsou potřebné informace o interakci 2,4-D / dicamba s glufosinátem v různých kombinacích. Cílem této studie bylo zhodnotit interakci glufosinátu a 2,4-D nebo dicamby pro regulaci GR ambrozie trifidy, a aby byl stanoven jejich efekt na GR ambrózii s ohledem na výnos kukuřice a riziko fytotoxity kukuřice. Terénní experimenty byly prováděny v letech 2013 a 2014 v oblasti silně zaplevelené ambrozií trifidou GR především v Nebrasce ve Spojených státech.

 

Ošetření obsahovalo POST aplikace glufosinátu (450 nebo 590 g ai ha-1), 2,4-D, nebo dicamby při 280 nebo 560 g na ha-1, aplikována byla samotná nebo v tank mixech na glufosinát-rezistentní kukuřici. Výsledky ukázaly, že samotná dicamba způsobila 56 až 62% a 73 až 83% efekt ve 14 a 28 dnech po aplikaci a ≥95% a efekt po 60 dnech. Při sklizni ve srovnání s 17 až 30% a 57 až 73% kontroly s aplikovaným 2,4-D samotným při 280 a 560 g ai ha-1. Glufosinát smíchaný v nádrži s 2,4-D a / nebo dicambou vykazoval  ≥89% účinek na GR ambrózii. Efekt účinku s glufosinátem a 2,4-D se pohyboval od 80 do 92% při sklizni. Srovnání mezi pozorovaným a očekávaným účinkem (určenou Colbyovou rovnicí) naznačuje aditivní interakce mezi glufosinátem a 2,4-D nebo dicambou pro regulaci GR ambrózie. Tank mixy glufosinátu s 2,4-D nebo dicambou ukázaly aditivní účinek a budou další součástí integrovaných systémů regulace a antirezistentní strategie při regulaci Ambrosie trifidy.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz