Anglicky: An innovative tool for in-row cultivation

Zdroj: Iacomi, C., Popescu, O. 2015. An innovative tool for in-row cultivation. Agrolife Scientific Journal, 4 (2), 23 – 26.

Klíčová slova: "kultivace, agrotechnika"

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=9&SID=E5dAMmDIT4hZbxfFjSw&page=1&doc=1


Meziřádková kultivace je poslední součástí účinné nechemické regulace plevelů na farmě. V mnoha ohledech je kultivace považována za tzv. „korunovační klenot"; to znamená, že tam kde je dovednost, schopnost, pozorování a načasování dobrého zásahu, je možné nahradit mnohem dražší aplikace herbicidů. Úspěšná regulace plevelů je součtem všech operací v systémech pěstování především širokořádkových plodin. Účelem jednotlivých opatření (střídání plodin, péče o půdní úrodnost, fytosanitární opatření, kvalitní osivo, krycí plodiny apod.) a regulace plevelů na počátku vegetace (tzv. slepé kultivace) je dosažení co největšího potlačení plevelů, zejména při existenci mnoha hektarů, které se mají obdělávat. Poslední fáze, kultivace v řádcích, je konečným výsledkem v celém balíčku strategií boje proti plevelům. Tento článek představuje inovativní nový pohled na využití meziřádkové kultivace, kdy se jedná o nové kombinace klasických nožů (různé typy nožů a radliček) a speciální jednotky dvou vertikálních mini- disků, které za cíl zlepšit kultivaci půdy a odstranění plevelů. Výzkum byl proveden na katedře mechanizace Zemědělské fakulty Univerzity agronomických věd a veterinárního lékařství v Bukurešti.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz