Anglicky: Inert Materials as Long-Term Carriers and Disseminators of Viable Leptosphaeria maculans Ascospores and Wider Implications for Ascomycete Pathogens

Zdroj: Barua, P., You, M. P., Bayliss, K. L., Lanoiselet, V., Barbetti, M. J. 2018. Inert Materials as Long-Term Carriers and Disseminators of Viable Leptosphaeria maculans Ascospores and Wider Implications for Ascomycete Pathogens. PLANT DISEASE, Volume: 102 Issue: 4 Pages: 720-726 DOI: 10.1094/PDIS-08-17-1324-RE

Klíčová slova: "canola brassica-napus; phoma stem canker; oilseed rape; western-australia; blackleg disease; epidemiology; release; dispersal; discharge; patterns "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=1&doc=5


Phoma lingam je jedním z nejdůležitějších patogenů ozimé řepky na světě a i u nás jsou lokality s jejím pravidelným škodlivým výskytem. Patří ke sledovaným chorobám řepky a pěstitelé musí počítat s tím, že v některých letech je potřeba proti ní nasadit fungicidy.Šíření spor této houby je klíčové pro prognózu jejího výskytu v sezoně a její šíření v rámci podniku i na delší vzdálenosti pomocí ulpělých spor na různých strojích a oděvech.


Data from the 2016 edition of Journal Citation Reports

Publisher AMER PHYTOPATHOLOGICAL SOC, 3340 PILOT KNOB ROAD, ST PAUL, MN 55121 USA

ISSN: 0191-2917
eISSN: 1943-7692

Research Domain Plant Sciences

Close Window

Životaschopnost ascospor pathogena Leptosphaeria maculans (Phoma stem blackleg)  byla testována na různých nosných materiálech. Jednalo se o materiál dřev, kovů, tkanin a plastů. Dále byly testovány různé teplotní podmínky dne a noci v kombinacích 23 a 4, 36 a 14, a 45 a 15 ° C den a noc. U 23 a 4 stupňů Celsia (den a noc), ascospory zůstaly životaschopné po dobu až 240 dní na Tasmanském dubu (Eucalyptus regnans) a borovici (Pins radiata). Ve 36 a 14 ° C (den a noc), ascospory zůstaly životaschopné na borovém dřevu po dobu až 180 dnů. Při 45 a 15 stupních C (den a noc), ascospory zůstaly životaschopné až 60 dní a to na textilii jutě. Byly zjištěny také významné rozdíly mezi jednotlivými nosnými materiály v jejich schopnosti udržet ascospory při simulaci smyvu deštěm. Nejméně 30% intaktních ascospor získaných z inertních materiálů bylo schopno klíčit na umělém růstovém médiu během 48 hodin a některé askospory byly i po 240 dnech životaschopné. Tato zjištění potvrzují, že ascospor L. maculans zůstávají životaschopné po delší dobu v nepřítomnosti hostitele, než se soudilo dříve. To dokazuje význam inertních materiálů jako dlouhodobých a dálkových přenašečů životaschopných ascospor L. maculans a zdůrazňuje jejich potenciální roli při šíření do nových regionů a zemí prostřednictvím zemědělských zařízení, oděvů a dalších souvisejících materiálů. Místní, národní a mezinárodní organizace zabývající se biologickou bezpečností si musí být vědomy toho, že rizika šíření rostlin, živočichů a lidských patogenů prostřednictvím inertních materiálů jsou podstatně vyšší, než jak je v současnosti posuzováno.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz