Zdroj: Hůla J., Novák P., Kovaříček P., Staněk L. (2011): Indikátory vodní eroze půdy při pěstování kukuřice. Mechanizace zemědělství – zvláštní vydání.

Klíčová slova: "vodní eroze, orba"

Dostupný z: http://www.vuzt.cz/svt/vuzt/publ/P2011/018.PDF


Článek shrnuje výsledky polního pokusu se 6 variantami obrábění půdy a setí při kultivaci kukuřice a ovsa. Výsledky poukazují na význam půdoochranné technologie při zpracování půdy a setí kukuřice pro snížení vodní eroze. Škodlivý vliv vodní eroze se totiž projevil i v období, kdy rostliny kukuřice již zčásti zakrývaly povrch půdy. Výsledky jsou podpůrným argumentem pro využívání pěstitelských technologií pro kukuřici, které nesou znaky půdoochranných technologií. Kontrolní varianta je bez plodin na hlinitém písku s průměrným sklonem 5,4 stupňů. Stanovoval se odtok vody a ztráty půdy během intenzivních dešťů v období jednoho měsíce od 20.7 do 20.8 2010. V případě konvenčního zpracování půdy a s výsevem kukuřice do zorané půdy byla zjištěna vyšší ztráta půdy (přibližně 2100 kg. ha-1 a rok) vodní erozí než ve variantách s minimalizací (< 1000 kg. ha-1 a rok). Přičemž varianty bez orby byly:

  • kukuřice bez ochranné podplodiny, s jarní předseťovou přípravou půdy – podmítka po sklizni předplodiny talířovým kypřičem, na jaře zpracování půdy radličkovým kypřičem do hloubky 0,10 m, setí kukuřice.
  • oves setý (hlavní plodina) - podmítka po sklizni předplodiny, na jaře zasetí ovsa.
  • kukuřice bez ochranné podplodiny, bez jarní předseťové přípravy půdy - podmítka po sklizni předplodiny talířovým kypřičem na jaře zasetí kukuřice.

Přínos lze spatřovat především ve využívání ochranného efektu odumřelé rostlinné biomasy na povrchu půdy i v možnostech využití ochranné podplodiny zaseté v meziřadí kukuřice za předpokladu, že rostliny této podplodiny nebudou konkurovat rostlinám kukuřice

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz