Anglicky: Evaluation of Postemergence-Directed Herbicides for Purple Nutsedge (Cyperus rotundus) Control in Fresh-Market Tomato

Zdroj: Boyd, N. S., Dittmar, P. 2018. Evaluation of Postemergence-Directed Herbicides for Purple Nutsedge (Cyperus rotundus) Control in Fresh-Market Tomato . Weed Technology. Vol. 32, pages 260 – 266.

Klíčová slova: "herbicidy, fóliovníky, sulfonylmočovina, zelenina"

Dostupný z: https://www.cambridge.org/core/journals/weed-technology/article/evaluation-of-postemergencedirected-herbicides-for-purple-nutsedge–cyperus–rotundus–control-in–freshmarket tomato /BECAED758085BD928A0624ACC4099EAC


Plevelná rostlina Cyperus rotundus je obtížně hubitelná rostlina vzhledem ke své schopnosti prorůstat mulčem. Experimenty byly provedeny na jaře 2011 a 2012 ve Vědeckém výzkumném a vzdělávacím středisku v Citra na Floridě a na jaře a na podzim 2013 ve Výzkumném a vzdělávacím středisku pro pobřežní oblast Gulf Coast v oblasti Balm na Floridě. Cílem bylo zjistit toleranci rajčat (cv Amelia, Charger a Florida 47) a reakce na Cyperus rotundus na herbicidy a směsi herbicidních postřiků aplikované postemergentně na rajčata. Chlorimuron-ethyl, flazasulfuron, fomesafen, halosulfuron, imazosulfuron, rimsulfuron, nicosulfuron a trifloxysulfuron aplikované post emergentně na rostliny nezpůsobily poškození plodiny. Halosulfuron nebo směsi postřiků, které obsahovaly halosulfuron, měly tendenci více potlačovat Cyperus rotundus ve všech experimentech. Aplikace halosulfuronu nebo nicosulfuronu + rimsulfuronu, když rajčata (cv. Charger) kvetou, snížily výnosy o 22-28% ve srovnání s neošetřenou kontrolou. Žádné snížení výnosů nedošlo u kultivarů Florida 47 nebo Amelia. Flazasulfuron vykázal podobný účinek na Cyperus rotundus jako halosulfuron a nepoškodil rajčata. Směsi postřiků, které obsahovaly halosulfuron, neměly žádný efekt pro zvýšení účinku než samotný halosulfuron. Tento výzkum identifikoval herbicidy, které jsou bezpečné pro použití jako aplikace zaměřené na postemergentní aplikace v rajčatech. Další výzkum je zapotřebí k vyhodnocení účinnosti těchto herbicidů na plevele širokolisté.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz