Anglicky: Impact of supplemental liquid feed pre-weaning and piglet weaning age on feed intake post-weaning

Zdroj: Cecilie Kobek-Kjeldagera Dar'ya Vodolazs'ka Charlotte Lauridsena Nuria Canibe Lene Juul Pedersena. 2021. Impact of supplemental liquid feed pre-weaning and piglet weaning age on feed intake post-weaning. Livestock Science. 252:104680.

Klíčová slova: " selata, krmení, mléčné náhražky, prodoužené kojení, antimikrobika alternativa"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141321002882


Selata jsou při odstavu vystavena náhlému přechodu z mléka na pevnou stravu. To má často za následek snížený příjem krmiva, snížený růst a průjem.

K léčbě průjmu se hojně používají antibiotika nebo zinek. Používání antibiotik je spojeno s rizikem vzniku antimikrobiální rezistence a protože Komise Evropské unie zakázala používání zinku, hledají se alternativy k prevenci průjmu po odstavu. Aktivní imunita selat se vyvíjí přibližně od 4. až 5. týdne věku, a proto se předpokládá, že odstav po tomto okamžiku zvyšuje odolnost selat vůči průjmům. Pozdní odstav poskytne selatům více času na zahájení příjmu potravy, stejně jako na zvýšení tělesné hmotnosti a střevní zralosti, a tak se jejich trávicí trakt začne postupně adaptovat na rostlinnou pevnou stravu. Zvyšování věku odstavu je proto potenciální strategií, jak zmírnit náhlou změnu krmiva při odstavu. Další možností je maximalizovat příjem pevného krmiva před vlastním odstavem. Alternativou je poskytování mléčné náhražky/tekutého krmiva zejména kvůli velké velikosti vrhu hyperproliferních prasnic.

Cílem studie bylo prozkoumat chování selat při přechodu z mléčné náhražky na tekuté krmivo v automatickém systému před odstavem a vliv doplňkového mléka/krmiva a věku odstavu na chování v den odstavu, den po odstavu a 6 dní po něm. Výsledky studie ukázaly, že nezávisle na věku odstavu bylo den před odstavem u selat s nižší úspěšností sání pozorováno více problémů spotřeby doplňkového krmiva na sele. Prodloužení věku při odstavu (35. oproti 24. dni) zkrátilo dobu do prvního pozorování konzumace pevného krmiva a pití vody. Přístup k doplňkovému krmivu zkrátil dobu do první konzumace krmiva, ale zvýšil dobu do konzumace vody během 12 h po odstavu. Přístup k doplňkovému krmivu a průměrná frekvence příjmu krmiva před odstavem (11.-13. den) neměly vliv na frekvenci spotřeby krmiva nebo vody na sele po odstavu. Přístup k doplňkovému krmivu neovlivnil ani denní množství spotřebovaného krmiva na kotec od odstavu do 6 dnů po něm. Výsledky této studie ukazují, že pozdější odstav ve větší míře než doplňkové krmivo před odstavem by mohl zvýšit příjem krmiva po odstavu. Je však třeba prozkoumat vliv na zdraví střev a průjem, aby bylo možné vyhodnotit, zda je účinnou alternativou k antibiotikům a medikamentóznímu zinku.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz