Anglicky: Multiple herbicide-resistant Lolium rigidum (annual ryegrass) now dominates across the Western Australian grain belt

Zdroj: M J Owen, N J Martinez, S B Powles, 2014, Multiple herbicide-resistant Lolium rigidum (annual ryegrass) now dominates across the Western Australian grain belt. (2014) Weed Research. Volume 54, Issue 3. , Pages 314–324

Klíčová slova: "jílek tuhý, herbicidy, rezistence"

Dostupný z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/wre.12068/full


Lolium rigidum (jílek tuhý) je významný jednoletý plevel v systémech pěstování plodin v jižní Austrálii a rezistence vůči herbicidům u L. rigidum je běžným problémem v této oblasti. V roce 2010 se uskutečnil náhodný průzkum přes pás pastování obilí západní Austrálie, aby se stanovila četnost populací L. rigidum odolných vůči herbicidům a srovnávala se s výsledky předchozích průzkumů v letech 1998 a 2003. Během průzkumu bylo hodnoceno 466 obdělávaných polí, odebráno celkem 362 populací L. rigidum. Screening těchto populací pomocí herbicidů běžně používaných pro kontrolu L. rigidum ukázal, že rezistence vůči herbicidům inhibujícím ACCase a ALS je poměrně častá, přičemž 96% populací má rostliny odolné vůči herbicidu ACCAS a diclofop-methyl a 98% má rostliny rezistentní vůči ALS herbicidu sulfometuron. Rezistence na jiný herbicid ACCase, clethodim, se zvyšuje, přičemž 65% populací nyní obsahuje rezistentní rostliny.

Rezistence vůči jiným způsobům působení herbicidů byla významně nižší, přičemž 27% populací obsahujících rostliny s rezistencí na preemergentní herbicid trifluralin a glyfosát, atrazin a paraquat mají dobrou účinnost na většinu populací, které byly v tomto průzkumu sledovány. Devadesát pět procent populací L. rigidum obsahovalo rostliny s rezistencí na nejméně dva způsoby mechanizmu účinku herbicidu. Tyto výsledky ukazují, že rezistence k herbicidům inhibujícím ACCase a ALS dramaticky vzrostla od posledního průzkumu v roce 2003 (> 95% oproti 70-90%); proto je nutné použít širokou škálu možností integrovaných metod regulace plevelů, aby se v budoucnu udržely tyto systémy jako stabilní.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz