Anglicky: Fusarium–plant interaction: state of the art – a review

Zdroj: Dinolfo M.I., Castañares E., Stenglein S.A (2017): Fusarium–plant interaction: state of the art – a review. Plant Protect. Sci., 53: 61-70.

Klíčová slova: "fusária, fytohormony"

Dostupný z: http://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=182_2015-PPS


Jedním z nejdůležitějších rodů schopných vyvolat poškození u obilovin je rod Fusarium, který nejen působí ztráty vyvolané přítomností houby, ale také produkcí mykotoxinů škodlivých pro lidi a zvířata. V ekosystémech jsou rostliny nepřetržitě ohrožovány abiotickými a biotickými stresy. Mezi nimi pak patogeny získaly význam především kvůli své schopnosti ovlivnit zdraví rostlin. K ochraně proti potenciálním útokům rostliny vyvíjejí strategie, v nichž hrají zásadní roli fytohormony. V interakcích rostlina-patogen jsou nejdůležitější kyselina salicylová, ethylen a jasmonáty, ale existují také auxiny, gibberelliny, kyselina abscisová, cytokininy, brassinosteroidy a peptidové hormony, které se podílejí na obraně rostlin. Interakce mezi druhy Fusarií a rostlinami. Proto byly vyvinuty modelové studie, které umožnily porozumět chování rostlin a jejich vzájemné působení proti tomuto druhu patogenů s cílem vyvinout několik strategií pro snížení účinků po napadení Fusariovými onemocněními.

Je zajímavé, a všechny tyto výzkumy to dokazují, že interakce rostlin-patogen je výsledkem souhry mezi hlavními zúčastněnými hormony, které působí jako pozitivní nebo negativní regulátory v závislosti na patogen.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz