Anglicky: Short communication: Isolation frequency of bacteria causing lymphadenitis and abscesses in small ruminants in central Spain

Zdroj: de la Fuentea,R. de las Herasa, M., Torrijosa, C., de Tejadaa,P.D., Pérez-Sanchob, M., Carrióna, F.J., Ordena, J.A., Dominguez-Bernala, G. Short communication: Isolation frequency of bacteria causing lymphadenitis and abscesses in small ruminants in central Spain. Small Ruminant Research, 154, 2017, 5–8.

Klíčová slova: "abscedující lymfadenitida, ovce, koza, bakteriologie, corynebacterium pseudotuberculosis, s. aureus subsp. anaerobius, t. pyogenes"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2017.06.022


Ve světě existují 2 onemocnění vyvolávající infekční lymfadenitidu u malých přežvýkavců, a to kaseózní lymfadenitida (CLA), kterou způsobuje Corynebacterium pseudotuberculosis a abscedující nemoc, která je vyvolávaná Staphylococcus aureus subsp. anaerobius. Obě onemocnění se manifestují zhnisáním (abscedací) mízních uzlin, a to jak podkožních, tak i mízních uzlin v dutině tělní a ve vnitřních orgánech. CLA postihuje dle literatury zejména dospělá zvířata, abscedující nemoc potom zejména mladá zvířata do 6 měsíců věku. CLA je nutno považovat za zoonózu, protože postihuje, i když výjimečně, i člověka.

V roce 2015 - 2016 byla provedena studie k detekci bakterií ze zhnisaných mízních uzlin a z abscesů u malých přežvýkavců v centrálním Španělsku. Bylo odebráno sterilně celkem 171 vzorků hnisu, 135 z ovcí a 36 z koz. Vzorky pocházely z 28 stád ovcí, 9 stád koz a z 9 stád chovajících ovce i kozy dohromady. Vzorky pocházely od zvířat ve věku 1 měsíce až 10 let, průměrně 2,5 roku. Vzorky byly vyšetřeny konvenčně bakteriologicky, určení bakterií probíhalo pomocí MALDI-TOF techniky a pomocí parciálního sekvenování 16S rRNA genu.

Ve 171 vyšetřovaných vzorcích byl nejčastějším izolátem (76 ks, tj. 44,4 %) Staphylococcus aureus subsp. anaerobius, záchyt byl z 24 z celkem 46 vyšetřovaných stád. 25 vzorků (tj. 32,9 %) pocházelo od zvířat starších 1 roku. Tento nález naznačuje, že, na rozdíl od dříve tradovaného, onemocnění může postihovat i starší zvířata. Nejčastěji byl záchyt zjištěn z podčelistní, příušní, retrofaryngeální a předlopatkové mízní uzliny. Nejvíce záchytů bylo u Assaf ovcí ve srovnání s Lauconem a kříženci, z čehož vyplývá podezření na rozdílnou vnímavost v rámci plemen. 

Corynebacterium pseudotuberculosis bylo identifikováno u 45 vzorků (tj. 26,3 %zvířat), které rovněž pocházely z 24 stád. Pouze 5 postižených zvířat bylo mladších 1 rok. Takže v tomto případě se potvrzuje, že CLA se manifestuje hlavně u dospělých starších zvířat.

Kromě těchto izolátů byla v 17 vzorcích (9,9 %) nalezena T. pyogenes, což je v souladu s jinými publikacemi, které také doložily izolaci tohoto původce z abscesů mízních uzlin u ovcí. A dále byl u 5, resp. 4 vzorků (2,9, resp. 2,3 %) zvířat izolován Actinomyces hyovaginalis, Staphylococcus lentus, resp. Streptococcus ovis. Směsná kultura 2 bakteriálních původců byla izolována pouze v 10 vzorcích, přičemž šlo zejména o směs S. aureus subsp. anaerobius a T. pyogenes.

V 9 stádech byla diagnostikována souběžně CLA a abscedující lymfadenitida způsobovaná Staphylococcus aureus subsp. anaerobius.

Závěr: Abscedující lymfadenitidu nevyvolává pouze Corynebacterium pseudotuberculosis, jak je v ČR stále ještě převažující názor. Na vzniku abscesů mízních uzlin se podílí minimálně další 3 původci, zejména pak Staphylococcus aureus subsp. anaerobius a dále T. pyogenes a Actinomyces hyovaginalis. Vzhledem k tomu a k faktu, že se více původců nachází v tom samém stádu, je pro stanovení správné stádové diagnózy potřeba provést cílené bakteriologické vyšetření, a to na větším počtu vzorků (4-6 ks).

Zpracoval/a: MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., slosarkova@vri.cz