Anglicky: Cherry phenology as bioindicator for climate change

Zdroj: Blake, M., Kunz, A. 2017. Cherry phenology as bioindicator for climate change. Acta Horticulturae 1162: 1-7.

Klíčová slova: "prunus avium, kllimatická změna, kvetení, globální oteplování, nízká teplota, fenologie, udržitelné zahradnictví"


Cílem této práce bylo zjistit na základě dlouhodobých meteorologických dat a fenologického sledování možný vliv klimatické změny na třešňové stromy a také srovnat používané fenologické stupnice.

V letech 1956 – 2015 byla v meteorologické stanici výzkumného centra Campus Klein-Altendorf (Univerzita Bonn) získávána tato meteorologická data: teplota vzduchu a půdy a srážkový úhrn. Jejich úprava a následná analýza ukázala dvě výrazné klimatické fáze v Klein-Altendorfu: 1.fáze - 32-letá perioda (1956-1987) s odchylkou -0.5 °C od šedesátiletého teplotního průměru 9,5 °C, 2.fáze – 28-letá perioda (1988-2015) s odchylkou +0,6 °C od dlouhodobého teplotního průměru. Ze srovnání těchto fází vyplývá, že nejvýraznější nárůst teploty o téměř 1,6 °C je možné sledovat v lednu, únoru a srpnu, o 1,3-1,4 °C v březnu, dubnu, květnu a červenci a nejnižší nárůst teplot pak od září do prosince. Celkově se teplota v daném období zvýšila zvýšila o 1,7 °C. Co se týče rizika jarních mrazů, meteorologická data ukazují mírný nárůst počtu mrazových dní (s teplotou od 0 do -2°C) v období kvetení v měsíci dubnu. Počet dní s teplotou nižší než -2°C zůstává stejný.

U velkého množství odrůd třešní byla po dobu 30 let sbírána i fenologická data jako je datum otevření květů, plného kvetení, sklizně a opadu listů, zaznamenány byly i pozdní mrazy a následná ztráta výnosu u plodících stromů. Takto bylo sledováno několik generací třešňových stromů stejných odrůd, které byly obnovovány na ploše sadu (např. Schneiders späte Knorpelkirche´a ´Burlat´). Časné fenologické fáze kvetení jako je růžový pupen a balónek nejsou tak citlivé k jarním mrázům. V posledních 20 letech však nastává vlivem klimatické změny časnější kvetení a jarní mrazy často přijdou ve fázi otevírání květů, která je k mrazům mnohem citlivější. To má vliv na násadu a  celkový výnos plodů je pak nižší. 

Srovnání fenologických dat posledních 15 let (2002 - 2016) s daty dřívějšího období (1978 – 1995) ukázalo urychlení kvetení o 4-5 dnů u třěšně odrůdy Burlat, které lze interpretovat jako možnou odezvu na vyšší jarní teploty. Časnější kvetení lze pozorovat i o dalších ovocných druhů.

Srovnání čtyř dostupných stupnic fenologických fází dříve nezávisle používaných po celé Evropě ukázalo řadu překryvů měřených dat a další nedostatky. Z tohoto důvodu dospěla pracovní skupina s názvem Cost Cherry FA 1104 WG 2 k přijetí univerzální stupnice (vycházející převážně z BBCH stupnice) pro všechny evropské státy. Také byly vybrány odrůdy, u kterých budou v budoucnu sbírána fenologická data a zkoumán vliv klimatické změny v měřítku celé Evropy.

Zpracoval/a: Bc. Michaela Pichlová, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., michaela.pichlova@vsuo.cz