Anglicky: Enteropathogens and risk factors for diarrhea in Norwegian dairy calves

Zdroj: Gulliksen, S. M., Jor, E., Li,e K. I., Hamnes, I. S., Løken, T., Akersted, J., Osteras, O. 2009. Enteropathogens and risk factors for diarrhea in Norwegian dairy calves. Journal of Dairy Science, 92(10): 5057-5066.

Klíčová slova: "tele, enteropatogen, průjem, rizikový faktor"


Střevní onemocnění jsou klíčovým zdravotním problémem u telat a průjmy jsou spojeny se sníženým přírůstkem hmotnosti a zvýšeným úhynem. Navíc bylo zjištěno, že průjem u mladých telat zvyšuje riziko dalších onemocnění v průběhu jejich pozdějšího života. Průjem představuje téměř 40 % ze všech možných onemocnění telat. V průběhu prvního měsíce života jsou telata nejvíce ohrožena vznikem průjmů a jejich riziko se s věkem snižuje. Rotavirus, bovinní koronavirus, Escherichia coli a Cryptosporidium jsou mezinárodně uznávané jako nejdůležitější enteropatogeny při akutních průjmech u mladých telat. Mezi protozoi jsou druhy rodu Eimeria považovány za významné příčiny průjmů u telat, které začínají přibližně ve věku 3 týdnů. Cílem studie bylo vyhodnotit prevalenci enteropatogenů u telat v norských stádech mléčného skotu, klinické důsledky protozoálních infekcí a identifikovat rizikové faktory pro průjmy. Náhodně bylo vybráno 135 stád. Každé stádo bylo sledováno po dobu jednoho roku. Ke zjištění přítomnosti druhů Cryptosporidium, Giardia a Eimeria byly vyšetřeny vzorky výkalů telat s průjmem (n = 68) a bez (n = 691) průjmu. Potenciální rizikové faktory pro výskyt průjmů byly analyzovány pomocí Coxovy regresní analýzy upravené pro efekt stáda. Rotavirus a Cryptosporidium byly nejčastěji detekovanými enteropatogeny v průjmových vzorcích. Vysoká hladina kryptosporidií a koronavirů ve stádě se vyskytujících séropozitivních telat byla spojena se zvýšeným rizikem průjmů. Dalšími faktory, u kterých bylo zjištěno, že zvyšují riziko průjmů, bylo použití roštové betonové podlahy oproti jiným typům podlah [riziko výskytu (HR) = 8,9], volné ustájení telat ve srovnání s vazným ustájením (HR = 3,7) nakoupená telata do stáda versus vlastní telata (HR = 4,1) a telata narozená v zimě ve srovnání s jinými ročními obdobími (HR = 1,5).

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz