Anglicky: Economic values for health and feed efficiency traits of dual-purpose cattle in marginal areas

Zdroj: Krupová, Z., Krupa, E., Michaličková, M., Wolfová, M., Kasarda, R. (2016): Economic values for health and feed efficiency traits of dual-purpose cattle in marginal areas. J.Dairy Sci., 99: 644–656. DOI: http://dx.doi.org/10.3168/jds.2015-9951.

Klíčová slova: "dojný skot, mastitidy, onemocnění paznehtů, residuální příjem krmiva"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030215008279?via%3Dihub


Funkční znaky, jako je zdraví a reprodukce, spolu s efektivností krmiv (RFI) mají významný vliv na ekonomiku chovu HZ a především na efektivnost využití nákladů ve výrobě. Nezanedbatelným je také jejich vliv na kvalitu, zdravotní bezpečnost a ochranu životního prostředí. Při šlechtění je důležité zaměřit pozornost na ty znaky, které uvedené předpoklady splňují, a současně zohlednit sytém, v kterém jsou zvířata chovaná. Stanovení ekonomických vah znaků je základním předpokladem výběru, nicméně pro znaky zdraví a využití krmiva nejsou tyto hodnoty publikovány jen ojediněle. Důvodem je potřeba komplexního zohlednění vlivu uvedených znaků.

Komplexní bio-ekonomický model byl proto vytvořen a aplikován při stanovení ekonomického významu pro výskyt klinických mastitid, onemocnění paznehtů a RFI a pro další znaky u dojné a nedojené populace kombinovaného plemene. V důsledku výskytu klinické mastitidy a onemocnění paznehtů vzniká pro chovatele přímá ztráta -70,65 a -26,73 € na onemocnění na krávu a rok. Po zohlednění korelace znaků zdraví s dalšími znaky (mléko, dlouhověkost a reprodukce), je výsledný ekonomický efekt ještě vyšší. Zlepšování využitelnosti krmiv má pozitivní vliv přibližně 55 € na kg sušiny a rok u krav v dojeném systému a 20 € u krav v nedojeném systému. Z výpočtů vyplývá, že produkce mléka a růst zvířat stále patří k velmi důležitým znakům, avšak jejich hodnota by měla být přizpůsobena novým produkčním a ekonomickým podmínkám. Význam dlouhověkosti a plodnosti je dostatečně vysoký, aby byly tyto znaky začleněny do chovného cíle. Zvyšující se zájem spotřebitelů o dobré životní podmínky zvířat a kvalitu mléčných produktů by mohl postupně vést k začlenění znaků zdraví (výskyt klinických mastitid a skóre somatických buněk) do chovného cíle tohoto plemene. Nicméně, zachování kvality jatečného těla jako znaku chovného cíle by mělo být přehodnoceno.

Zpracoval/a: Ing. Zuzana Krupová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., krupova.zuzana@vuzv.cz