Anglicky: Ecology and management of weeds under conservation agriculture: A review

Zdroj: Bhagirath Singh Chauhan , Ravi Gopal Singh, Gulshan Mahajan Chauhan, B. S., Singh, R. G. & Mahajan, G. 2012. Ecology and management of weeds under conservation agriculture: A review. Crop Protection 38:57-65

Klíčová slova: "regulace plevelů, ekologie plevelů, bezorebné zpracování půdy, posklizňové zbytky, osevní postupy, smíšené kultury"


Šetrné zemědělství (v angl. conservation agriculture) se v poslední době značně rozšiřuje – důvodem jsou nižší náklady a vyšší požadavky na ochranu životního prostředí. Jedná se o systém hospodaření na půdě charakterizovaný minimálním zpracováním půdy, trvalým pokryvem půdy a osevními postupy, které podporují zachování půdní úrodnosti. Vynechání orby výrazně snižuje erozi půdy a šetří zdroje (naftu a lidskou práci), čímž výrazně klesají náklady zemědělské produkce. Metoda šetrného zemědělství je však náročnější na regulaci plevelů. Zatímco u konvenčního zemědělství s klasickou orbou je značná část semen plevelů pohřbena do hlubších vrstev půdy a nevyklíčí, u bezorebného zpracování půdy tento způsob regulace plevelů nefunguje. U šetrného zemědělství zůstává většina semen plevelů na povrchu půdy a zejména ty plevele, které klíčí na světle, se mohou více rozšířit. Při absenci orby se mohou stát problematičtějšími také vytrvalé plevele. Na druhou stranu, semena plevelů, které zůstanou na povrchu půdy, mohou snáze zaschnout či se stát potravou predátorů. Vyklíčení a růstu plevelů mohou zabránit či jejich růst zpomalit také posklizňové zbytky aplikované na půdu formou mulče. V případě pre-emergentní aplikace herbicidů je však třeba vzít v úvahu, že posklizňové zbytky mohou snižovat účinnost aplikovaných herbicidů. Otázka regulace plevelů v šetrném zemědělství zatím zůstává nevyřešena. Jsou třeba další výzkumy v oblasti integrovaného přístupu k regulaci plevelů v podmínkách šetrného zemědělství a propojit využití různých metod a přístupů včetně preventivních opatření šíření plevelů (čistota osiva a čistota strojů), využití posklizňových zbytků k mulčování půdy (potlačení růstu plevelů), vhodné osevní postupy, smíšené kultury, a v nejzazším případě použití herbicidů.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz