Anglicky: Effects of exchanging lactose for fat in milk replacer on ad libitum feed intake and growth performance in dairy calves

Zdroj: Berends, H., van Laar, H., Leal, L., N., Gerrits, W., J., J., Martín-Tereso, J. 2020. Effects of exchanging lactose for fat in milk replacer on ad libitum feed intake and growth performance in dairy calves. Journal of Dairy Science, 103: 4275-4287.

Klíčová slova: "mléčná krmná směs, tele, laktóza, tuk, růst"

Dostupný z: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(20)30148-X/fulltext


V posledních letech se v oblasti výživy telata velmi často skloňuje a výzkumně řeší problematika jejich intenzivní mléčné výživy. S ohledem na skutečnost, že telata jsou ve většině chovů dojeného skotu krmena mléčnými krmnými směsmi (MKS), bylo a je stále nutné vyvíjet/optimalizovat jejich složení. Cílem této studie bylo zhodnotit jakých efektů (intenzita růstu, příjem starteru aj.), lze dosáhnout u telat dojených plemen, která jsou krmena mléčnou krmnou směsí, u které byl snížen obsah laktózy, a to navýšeným natukováním MKS. MKS s vyšším obsahem tuku měla tyto parametry: 97,2 % sušina, 23,6 % NL, 31,1 % tuk, 34,3 % laktózy. MKS s vyšším obsahem laktózy obsahovala: 96,8 % sušiny, 22,8 % NL, 20,5 % tuku a 46,9 % laktózy. Laktóza byla v mléčné krmné směsi nahrazena tukem na základě jejich hmotnostní/hmotnostních bází, což vedlo je jejich rozdílnému energetickému složení (MKS s vyšším obsahem tuku 21,6 kJ/kg sušiny ME; MKS s vyšším obsahem laktózy 19,6 kJ/kg sušiny ME). Do pokusu bylo zařazeno 32 býčků s průměrnou hmotností 47,6 ± 0,83 kg ž. hm. Hodnocena byla 4 období: a) do 14dní stáří (individuálně ustájena, 2× denně 2,5 l až 3 l MKS, přístup k vodě, řezané slámě a starteru), b) od 15. do 42. dne stáří (skupinové kotce pro 8 telat, MKS adlibitně, přístup ke starteru, řezané slámě a vodě, c) od 43. do 63. dní stáří (udělán odstav telat ve 2 krocích, přístup ke všem ostatním krmivům viz. výše), d) od 64. do 77 dne stáří (perioda po odstavu). Telata, krmená MKS s vyšší obsahem laktózy měla vyšší příjem mléčného nápoje (+10 %) než telata krmena MKS s vyšším obsahem tuku, avšak celkový příjem metabolizovatelné energie byl mezi oběma skupinami stejný. Příjem starteru ani slámy nebyl rozdílný mezi hodnocenými skupinami telat. Výsledky této studie dokládají, že telata krmená adlibitně regulují příjem starteru podle obsahu energie přijaté z mléčné krmné směsi. Telata krmená MKS s vyšším obsahem tuku měla zvýšený obsah plazmatického fosfátu, NEFA, triglyceridy a bilirubin, zatímco hladina glukózy v krvi byla mezi skupinami stejná. U telat krmených MKS s vyšším obsahem tuku v MKS byly zjištěny i nižší zdravotně-terapeutické intervence (nižší incidence respiratorních infekcí). Telata krmená MKS s vyšším obsahem tuku (na úkor laktózy), měla vyšší konverzi krmiva s adekvátním příjmem pevných krmiv (řezaná sláma, starter), a to při dosažení velmi dobré přírůstkové báze.

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz