Anglicky: Global trade impacts of increasing Europe’s bioenergy demand

Zdroj: Johnston C., Kooten G.C. 2017. Global trade impacts of increasing Europe’s bioenergy demand. Journal of Forest Economics, 23: 27 – 44. https://doi.org/10.1016/j.jfe.2015.11.001

Klíčová slova: "bioenergie, dřevěné pelety, lesnictví, vertikální a horizontální trh"


Vlády evropských zemí se kvapně obracejí ke zdrojům biomasy, aby splnily legislativní cíle EU pro obnovitelné zdroje energie na roky 2020 a 2030. Členské státy EU proto budou pravděpodobně muset zvýšit dovoz biomasy z oblastí bohatých na dřevo, což nepochybně naruší mezinárodní trhy s dřevařskými výrobky. V této studii je pro prosouzení míry dopadu zvýšené poptávky po dřevěných peletách v Evropě, použit statický model celosvětového obchodu produktů z jehličnatých dřevin. Pozitivní matematické programování (PMP) bylo použito pro kalibraci modelu do bilaterálních obchodních toků. Pro posouzení dopadu zvyšující se poptávky po dřevěných peletách na celosvětový trh lesních produktů, jsme zvážili scénář, kde poptávka po dřevěných peletách v EU bude dvakrát větší. Výsledky modelu naznačují, že dojde ke zvýšení světových cen průmyslových kulatin (1%), dřevotřískové desky (34 USD / m3), dřevovláknité desky (30 USD / m3), buničiny (65 USD / t) a pelet (71% až 128%). Zatímco ceny řeziva, překližky a dýhy by se měly snížit o 12 dolarů / m3 a 4 dolary / m3. Zisky a ztráty jsou nerovnoměrně rozděleny mezi regiony s bohatou zásobou a s chudou zásobou dřeva; Rusko, Kanada a USA zaznamenaly velké čisté zisky ve výši 706 milionů dolarů, 544 milionů dolarů a 416 milionů dolarů, zatímco Asie ztrácí 1,8 miliardy dolarů. Výrobky v Sektoru lesního hospodářství zisky převažují nad ztrátami s ekonomickými přínosy, které vzrostly o zhruba 4,9 miliardy dolarů, ale to se týká nákladů pro spotřebitele elektřiny a daňových poplatníků v regionech, které mají zavedenou politiku obnovitelných zdrojů energie. Cena za dřevěné pelety by se měla pohybovat mezi $107 až $154 za tunu.

Výsledky zdůrazňují potřebu zohlednit propojení mezi produkty z měkkého dřeva v celosvětovém měřítku. Agresivní zavádění těchto politik by mohlo ohrozit strategie obnovitelných zdrojů energie v EU, pokud by ceny dřevěných pelet vzrostly nad rámec plánovaných cen naznačených scénářem zkoumaným v tomto výzkumu. Je zřejmé, že rozsah, v němž jsou vlády a výrobci elektřiny ochotni usilovat o zvýšení využívání lesní biomasy na výrobu elektřiny, bude záviset na jejich ochotě dotovat dřevěné pelety a na pružnosti dodávek biomasy pro jejich výrobu.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Šodková, Česká zemědělská univerzita v Praze, sodkova@fld.czu.cz