Anglicky: COVID-19 in Farm Animals: Host Susceptibility and Prevention Strategies

Zdroj: Sachin Subedi, Sulove Koirala, Lilong Chai. 2021. COVID-19 in Farm Animals: Host Susceptibility and Prevention Strategies. Animals 2021, 11(3), 640.

Klíčová slova: "koronaviry, sars-cov-2, zoonózy, biosekurita"

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2076-2615/11/3/640/htm


Epidemie viru SARS-CoV-2 (COVID-19) dosud způsobila pandemické onemocnění lidí po celém světě. Infekce COVID-19 byly hlášeny také u hospodářských a domácích zvířat. Ačkoli škody způsobené COVID-19 nebyly dosud hlášeny tak závažné jako vysoce patogenní ptačí chřipka (HPAI) u drůbeže a africký mor prasat (AMP) u prasat v komerčních chovech, mechanismus přenosu COVID-19 mezi zvířaty a jeho dlouhodobé dopady nejsou dosud jasné. Studie popisuje souhrnné informace týkající se hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu infikovaných COVID-19,  možné šíření mezi zvířaty a lidmi a techniky testování zvířat. Bylo zjištěno, že fretky a kočky jsou nejcitlivějšími druhy a byly zaznamenány případy přenosu viru na člověka, oproti tomu prasata, kuřata a kachny se jeví jako zvířata méně vnímavá. Dále studie popisuje možnosti opatření biologické bezpečnosti na farmách, které mohou pomoci zabránit možnému šíření virů. Kromě konvenčích jich používaných metodo biosekurity byly ověřovány metody omezení přenosu patogenů při např. zahřátí nástrojů na 80°C po dobu 8 hod, nebo filtrace vzduchu aby se zabránilo přenosu patogenů mezi farmami. Před vývojem účinné vakcíny mohou hrát roli v prevenci možného šíření nákaz/virů opatření biologické bezpečnosti jako jsou konvenční dezinfekční strategie a inovované technologie.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz