Anglicky: Management characteristics, lameness, and body injuries of dairy cattle housed in high-performance dairy herds in Wisconsin

Zdroj: Cook, N. B., J. P. Hess, M. R. Foy, T. B. Bennett, and R. L. Brotzman. 2016. Management characteristics, lameness, and body injuries of dairy cattle housed in high-performance dairy herds in Wisconsin. J. Dairy Sci. 99:5879-5891.

Klíčová slova: "kulhání, zranění, volné ustájení, management stáda dojeného skotu"

Dostupný z: http://dx.doi.org/ 10.3168/jds.2016-10956


Dvě třetiny stád dojeného skotu ve Spojených státech je chováno v konvenčním systému ustájení ve vnitřním prostoru, přičemž volné ustájení je nejčastější ve velkých stádech –u 68 % stád se 100–499 kravami a u 73 % stád nad 500 kusů. V tomto systému ustájení bez přístupu na pastvinu existuje zvýšené riziko pro výskyt zranění a kulhavosti, což narušuje welfare chovaných vysokoprodukčních zvířat. Cílem této studie bylo zjistit prevalenci kulhání, zranění hlezen a kolen, krku a zad u vysokoprodučních stád v konvenčním systému volného ustájení ve Wisconsinu. Hodnocena byla rovněž hygiena vemene. Celkem bylo zahrnuto 9690 krav převážně holštýnského plemene z náhodně vybraných 66 stád o velikosti 200 a více krav. Zjišťovány byly informace o managementu, technologiích a welfare (chovatelské záznamy, interview, pozorování).

Průměrná velikost stáda byla 851 ± 717 krav s rozpětím od 203 do 2 966 krav s produkcí 40,1 ± 4,4 kg energeticky korigovaného mléka (ECM) na den. Prevalence klinického kulhání („locomotion“ skóre ≥3 při 5 bodové stupnici) a silného kulhání (skóre ≥4) byla v průměru 13,2 ± 7,3 % a 2,5 ± 2,7 % a pohybovala se v rozmezí od 2,8 do 36,1 % (≥3) a od 0 do 15,7 % (≥4) v různých stádech. Prevalence zranění hlezen a kolen (včetně ztráty osrstění, otoků a ulcerací) byla podobná – 50,3 ± 28,3 % a 53,0 ± 24,0 %. Vážná zranění hlezen a kolen (otoky a ulcerace) se vyskytovala ve 12,2 ± 15,3 % a 6,2 ± 5,5 % případů. Prevalence všech zranění krku (včetně ztráty osrstění, otoků a ulcerací) byla 8,6 ± 16,3 %, zatímco prevalence vážnějších zranění (odřeniny, otoky) byla nízká – v průměru 2,0 ± 4,1 %. Podobně nízká prevalence byla zaznamenána také u zranění zad – 3,6 ± 3,4 %. Špatná hygiena vemene byla popsána v různých stádech v širokém rozmezí od 0 do 94,3 % s průměrnou hodnotou 12,1 ± 14,8 %.

Zjištěné hodnoty prevalence kulhání ve zkoumaných velkých stádech v konvenčním systému ve volném ustájení jsou podobné jako u stád chovaných pastevně či kombinovaně (vnitřní ustájení s přístupem na pastvinu) či v režimu ekologického zemědělství, jak bylo publikováno v jiných soudobých studiích. Výsledky této studie tedy ukazují, že kulhání a zranění nejsou nevyhnutelným důsledkem ustájení skotu v uzavřeném prostoru. Zranění hlezen a další zranění ve volném vnitřním ustájení však úzce souvisí s podlahovým materiálem. Užití hluboké podestýlky přináší z hlediska kulhání a výskytu zranění signifikantní výhody oproti rohožím či matracím a také snižuje procento krav se špinavým vemenem.

Zpracoval/a: MVDr. Petr Fleischer, Ph.D., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., fleischer@vri.cz