Anglicky: Automatic detection of lameness in gestating group-housed sows using positioning and acceleration measurements

Zdroj: Traulsen I, Breitenberger S, Auer W, Stamer E, Müller K, Krieter J. Automatic detection of lameness in gestating group-housed sows using positioning and acceleration measurements. Animal, 2016, 10(6): 970–977.

Klíčová slova: "kulhavost; prasnice; senzor; určování polohy; akcelerace"


Kulhání je velmi důležitým problémem u skupinově ustájených prasnic. Automatické detekční systémy jsou prospěšnými diagnostickými nástroji na podporu managementu. Cílem studie bylo vyhodnocení dat ze systému pro určování polohy a měření akcelerace za účelem detekce kulhání u skupinově ustájených prasnic. Data byla získána od skupinově ustájených 212 prasnic vybavených ušním senzorem pro určování polohy a akceleraci prasnice za vteřinu. Tři ukazatele aktivity byly počítány na prasnici a den: délka dráhy ušlá prasnicí během dne, počet čtverců (25 x 25 cm) navštívených během dne a variance akcelerace během dne. Navíc data o léčbě kulhání prasnic a týdenní stav kulhavosti byly použity jako srovnávací systémy. Testovaný den, pořadí vrhu a den před ošetřením kulhání měly průkazný vliv na všechny ukazatele aktivity prasnic. U zdravých prasnic jimi za den ušlá dráha a počet během dne navštívených čtverců narůstaly s nárůstem počtu vrhů, zatímco variance akcelerace během dne klesala. Prasnicí ušlá dráha za den a počet během dne navštívených čtverců projevovaly klesající tendenci ve 14. denním období před léčbou kulhání. U ukazatele akcelerace nebyly zjištěny žádné patrné rozdíly mezi obdobím kulhání a nekulhání. Z těchto výsledků vyplývá, že určování polohy a měření akcelerace pomocí ušních senzorů může být použito k popisu aktivity prasnic. Avšak pro praktickou aplikaci automatického detekčního systému kulhání prasnic bude ještě nezbytné provést vylepšení techniky vzorkování a analýzy.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz