Anglicky: Arbuscular mycorrhiza differentially affects synthesis of essential oils in coriander and dill

Zdroj: Rydlová, J., Jelínková, M., Dušek, K., Dušková, E., Vosátka, M. & Püschel, D. 2016. Arbuscular mycorrhiza differentially affects synthesis of essential oils in coriander and dill. Mycorrhiza 26:123–131.

Klíčová slova: "aromatické rostliny, arbuskulární mykorhiza, esenciální oleje, koriandr, kopr, růst rostlin "


Je známo, že arbuskulární mykorhizní houby mohou stimulovat syntézu esenciálních olejů u aromatických rostlin, ale výzkumy v přírodě blízkých podmínkách jsou relativně ojedinělé. V experimentu ve 4-l nádobách ve venkovních podmínkách byl hodnocen vliv arbuskulární mykorhizy na syntézu esenciálních látek u koriandru a kopru. Inokulace arbuskulárními mykorhizními (AM) houbami významně stimulovala syntézu esenciálních látek u kopru i koriandru. Syntéza esenciálních látek (celková i u jednotlivých konstituentů) byla v případě kopru zvýšena ve všech mykorhizních variantách (obsahujících nativní a/nebo inokulací introdukované AM houby) v porovnání s nemykorhizními rostlinami. Oproti tomu u koriandru byla koncentrace esenciálních látek (celková i většiny konstituentů) zvýšena pouze ve variantě kombinující inokulované AM houby s nativními. Jasný pozitivní vliv AM hub na syntézu esenciálních látek byl tedy pozorován u obou druhů rostlin, nicméně tento vliv byl do určité míry specifický pro daný druh rostliny a byl rovněž ovlivněn skladbou AM hub přítomných v půdě.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz