Anglicky: Application of microbial antagonists in combination with sodium bicarbonate to control postharvest diseases of sweet cherries.

Zdroj: Delgado-Adámez J., Fuentes-Pérez G., Velardo-Micharet B., González-Gómez D. 2017. Acta Hortic 1161, 529-534.

Klíčová slova: "prunus avium, posklizňová poškození, otlaky, urychlení"

Dostupný z: https://www.actahort.org/books/1161/1161_83.htm


Posklizňové choroby způsobují značné ztráty na ovoci a zelenině během přepravy a skladování. Syntetické fungicidy jsou primárním prostředkem ke kontrole posklizňových chorob. Biologická kontrola se však ukázala jako jedna z nejslibnějších alternativ k chemickým fungicidům. Mikrobiálními antagonisty lze nyní kontrolovat několik posklizňových chorob. Cílem této práce bylo studovat antagonistický účinek čtyř kvasinek a dvou bakterií v kombinaci s hydrogenuhličitanem sodným (SB, NaHCO3). Kombinace mikrobiálních antagonistů a SB byla schopná snížit procento infikovaných ran. Naproti tomu u samostatných ošetření, třešní ošetřených buď mikrobiálními antagonisty nebo SB, bylo procento infikovaných ran velmi vysoké. Tři antagonistické kvasinky, Hanseniaspora uvarum, Cryptococcus laurentii a Pichia guillermondii, v kombinaci s SB, byly účinné na několik hlavních posklizňových patogenů (M. laxa, A. niger a B. cinerea) na plodech třešní při 25°C. Kombinace mikrobiálních antagonistů a SB by tedy mohla být alternativou chemikálií pro kontrolu posklizňových hnilob na třešních.

V ČR není povoleno aplikovat fungicidy na sklizené ovoce, veškeré chemické látky lze aplikovat pouze před sklizní plodů za současného dodržení ochrané lhůty přípravku. Naopak výše zmíněná biagens by mohla být pro snížení napadení plodů po sklizni využita.

Zpracoval/a: Ing. Lubor Zelený, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., zeleny@vsuo.cz