Anglicky: Activity of a novel succinate dehydrogenase inhibitor fungicide pyraziflumid against Sclerotinia sclerotiorum

Zdroj: Hou, Y. P. , Mao, X. W., Lin, S. P. , Song, X. S., Duan, Y. B., Wang, J. X., Zhou, M. G 2018. Activity of a novel succinate dehydrogenase inhibitor fungicide pyraziflumid against Sclerotinia sclerotiorum. PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY Volume: 145 Pages: 22-28 DOI: 10.1016/j.pestbp.2017.12.009

Klíčová slova: "pyraziflumid; sclerotinia sclerotiorum; sensitivity distribution; resistance management base-line sensitivity; brassica-napus; in-vitro; stem rot; biochemical-characterization; natural-population; resistance risk; anhui province; oilseed rape; china "

Dostupný z: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=5&SID=D3XRKwcV1b5pXwMhg23&page=2&doc=15


Hledání nových účinných látek proti houbovým patogenům kulturních plodin je velmi obtížné a drahé. Proti se v poslední době počty nových látek snižují a narůstá proto riziko vzniku rezistencí při používání stále stejných přípravků.

Pyraziflumid je novou účinnou látkou ze skupiny fungicidů tak zvaných inhibitoru sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Tato studie byla provedena z důvodů stanovení výchozí citlivost Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary na pyraziflumid. Bylo využito 105 kmenů patogenního původce choroby Sclerotinia sclerotiorum shromážděných v letech 2015 a 2017 z různých geografických oblastí v provincii Jiangsu v Číně.  Průměrná hodnota LD50 byla zjištěna na úrovni 0,0561 (+/- 0,0263) mug / ml pro houbu ve stádiu mycelia. Spolu s pyraziflumidem byly testovány i další fungicidně účinné látky přičemž nebyla zjištěna žádná křížová rezistence mezi pyraziflumidem a široce používanými fungicidy karbendazimem, dimethachlonem a fenylpyrrolovým fungicidem fludioxonil. Po ošetření pyraziflumidem byly hyfy nabobtnalé a značně se zvýšila permeabilita buněčné membrány. Obsah kyseliny šťavelové se významně snížil a myceliální dýchání bylo silně inhibováno. Nebyla ale významně změněna suchá hmotnost sklerocií. Test účinnosti a aktivity pyraziflumidu ukázal, že pyraziflumid vykazuje velkou míru účinnost proti S. sclerotiorum. Testy byly prováděny na  oddělených listech řepky a kurativní účinnost byla lepší než potlačení již probíhající infekce. Výsledky přispěly k vyhodnocení potenciálu nového fungicidního pyraziflumidu (SDHI) pro ochranu řepky před S. sclerotiorum a pro pochopení způsobu působení pyraziflumidu.

Zpracoval/a: RNDr. Tomáš Spitzer, PhD., Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., spitzer@vukrom.cz