Anglicky: AgroTutor: A Mobile Phone Application Supporting Sustainable Agricultural Intensification

Zdroj: Laso Bayas, J.C.; Gardeazabal, A.; Karner, M.; Folberth, C.; Vargas, L.; Skalský, R.; Balkovič, J.; Subash, A.; Saad, M.; Delerce, S.; Crespo Cuaresma, J.; Hlouskova, J.; Molina-Maturano, J.; See, L.; Fritz, S.; Obersteiner, M.; Govaerts, B. AgroTutor: A Mobile Phone Application Supporting Sustainable Agricultural Intensification. Sustainability 2020, 12, 9309.

Klíčová slova: "dobrovolné zeměpisné informace; intenzifikace zemědělství; udržitelnost; inteligentní zemědělství; občanská věda; cíle udržitelného rozvoje; nástroj na podporu rozhodování."

Dostupný z: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/22/9309


Článek je zaměřen na představení multifunkční aplikace pro zemědělce a poskytovatele služeb v zemědělství. Tradiční zemědělství se zčásti spoléhá na komerční služby a sezonní pracovníky, zejména v zemích s velkými zemědělskými plochami. V zájmu vyšší udržitelnosti zemědělství musí být tyto služby přizpůsobeny místním podmínkám a musí být poskytnuty včas. Mobilní aplikace AgroTutor byla vytvořena tak, aby poskytovala konkrétní a včasná doporučení zemědělcům v Mexiku a doplňovala práci pracovních agentur. AgroTutor zároveň poskytuje příspěvky k plnění cílů udržitelného rozvoje zejména poskytováním místních datových systémů pro měření a monitorování konkrétních ukazatelů souvisejících s hospodařením na zemědělské půdě. Aplikace je volně dostupná a umožňuje farmářům geograficky lokalizovat a registrovat pozemky a pěstované plodiny pomocí telefonu s GPS nebo alternativně s využitím georeferencovaných snímků s vysokým rozlišením. Po registraci plodiny a některých základních údajů, jako je datum výsevu nebo výsadby a druh plodiny, aplikace poskytuje cílené informace, jako je počasí, potenciální a historický výnos, finanční informace, doporučení založená na dostupných datech a předpovědi cen komodit. Vyšší přesnosti aplikace zemědělci mohou dosáhnout doplněním dalších informací o stanovišti a porostu, např. o půdních vlastnostech, agrotechnických zásazích a údajích o výnosech. Tyto informace pak mohou využít modely, které zasílají ,,výsledky na míru“ farmářům i poskytovatelům služeb. Počáteční zpětná vazba od zemědělců a poskytovatelů služeb některé vlastnosti aplikace dále vylepšila. V budoucnu je plánován další vývoj, aby se zvýšila funkce aplikace jako nástroje podpory manažerského rozhodování v oblasti agrotechniky, služeb a ekonomiky plodin.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz