Anglicky: EIP-AGRI Focus Group Water & agriculture: adaptive strategies at farm level; Chapter 5.2.3. Strategies to increase irrigation efficiency

Zdroj: Kolektiv 2016. EIP-AGRI Focus Group on Water and Agriculture: Final report. September 2016. 65 p.

Klíčová slova: "závlahy, poradenství v závlahářství; faremní strategie"

Dostupný z: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-focus-group-water-and-agriculture-final


Kolektiv autorů z Evropského inovačního svazku pro zemědělství (agricultural European Innovation Partnership) připravil stručný souhrn poznatků a doporučení z vědeckých článků i praktických zkušeností farmářů, týkajících se managementu zavlažovaných pozemků.

Pro zefektivnění řízení závlah je jednoznačně doporučováno odborné řízení závlah na základě vláhových potřeb plodin (resp. bilance vody půda-plodina), pomocí metody FAO56, senzorů pro měření dynamiky vody v půdě a meteodat.

Z hlediska řízení závlahového režimu (časoprostorová aplikace dávek) je zmíněna a jako efektivní doporučována precizní závlaha za podpory DPZ (Precision irrigation aided by remote sensing), ideálně umožňující variabilní dávky (variable rate irrigation). Tento postup nicméně vyžaduje nové aplikátory, umožňující variabilní dávkování vody, popř. design celého systému na základě dálkového i pozemního průzkumu lokality. Data a informace z DPZ jsou ale hodnocena jako značný posun v efektivitě plánování času a míst aplikací závlahových dávek.

Jednoznačně jsou doporučovány úsporné závlahové systémy jako kapková závlaha, či podpovrchová závlaha, které vedle úspory vody a energie umožňují také současné hnojení (fertigace). Pro plodiny / lokality se závlahou postřikem je upozorňováno na značné ztráty (výpar) a možná rizika (povrchový odtok, zamokřená místa, choroby plodin).

Zpracoval/a: Ing. Petr Fučík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., fucik.petr@vumop.cz