Workshop s exkurze Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů, 26.10.2018, Vyškov

Datum konání: 26.10.2018

Místo konání: hotel Dukla ve Vyškově

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Povodím Moravy, s.p., Povodím Vltavy, s.p., VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., a Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovoluje pozvat na workshop s exkurzí Hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů, který se koná v pátek 26.10.2018 od 9:00 hodin v hotelu Dukla ve Vyškově.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.