Workshop HAMR: Systém pro předpověď sucha a management vodních zdrojů, 27.9.2018

Datum konání: 27.09.2018

Místo konání: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., zasedací místnost budova C, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., Ústavem výzkumu globální změny Akademie věd ČR a Českým hydrometeorologickým ústavem si Vás dovoluje pozvat na workshop HAMR: Systém pro předpověď sucha a management vodních zdrojů, který se uskuteční ve čtvrtek 27.09.2018 od 9:00 hodin ve Výzkumném ústavě vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. zasedací místnost budova C.

Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství.