Seminář Nepasečné hospodaření jako součást řešení problému klimatické změny, 14. 9. 2018, Křtiny

Datum konání: 14.09.2018

Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny

Ministerstvo zemědělství ČR a Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Pro Silva Bohemica, pobočným spolkem České lesnické společnosti, Mendelovou univerzitou v Brně, Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou v Praze pořádají seminář Nepasečné hospodaření jako součást řešení problému klimatické změny.