Seminář: Hospodaření v městských a příměstských lesích se zvýšenou rekreační funkcí, 2. 8. 2018, Praha

Datum konání: 02.08.2018

Místo konání: Restaurace KOLIBA-LOKAI, Gregorova 2298/8, 148 00 Praha, Chodov, Kunratický les

Česká technologická platforma pro zemědělství a Česká lesnická společnost, z. s. Vás srdečně zvou na odborný seminář: Hospodaření v městských a příměstských lesích se zvýšenou rekreační funkcí.

Pořádáno za podpory Ministerstva zemědělství při České technologické platformě pro zemědělství, ve spolupráci s Lesnicko-dřevařskou komorou ČR.