V současné době se u obilnin setkáváme s epidemickým výskytem některých chorob (rzi, virózy), další choroby představují kontinuální problémy a přinášejí dlouhodobě ekonomické ztráty. Současný systém hospodaření s vysokým podílem pěstování obilnin vede k nárůstu výskytu stéblolamu, listových skvrnitostí i snětí. Fuzariózy klasu/laty představují dlouhodobé ohrožení z hlediska hygienické kvality zrna. Klimatické změny s sebou přinášejí i větší proměnlivost v populacích patogenů (Jørgensen et al. 2014, Hovmøller et al. 2016).

Je proto důležité mít k dispozici efektivní ochrannou strategii, jejíž nedílnou součástí je využití rezistence odrůd s ohledem na současné i plánované omezení v aplikaci chemické ochrany.