Projekt SOPOR - Systematická ochrana vodních zdrojů před rizikem znečištění pesticidy a jejich metabolity.