Termín konání: 9. května 2017, od 10:00 hod.

Místo konání: zámek Velké Hoštice (o. Opava)

Cílem semináře bylo:

 • Seznámit účastníky s aktuální problematikou řepky ozimé – ceny, pěstitelské zásahy ap.
 • doporučení k odrůdové skladbě řepky ozimé, včetně ukázky devíti odrůd. Propagace českých odrůd Orex a Rescator.
 • Představení varianty ošetření osiva řepky ozimé stimulátorem AG070 a přípravkem Hydrogel.
 • Představení různých strategii jarního hnojení a listové výživy od společností Agra Group, Agrofert a Timac.
 • Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

 

            Dne 9.5. 2018 se uskutečnil v zámku ve Velkých Hošticích seminář „Slezké pokusy“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na řepku ozimou. Lektory byli prof. Jan Vašák a Ing. David Bečka z České zemědělské univerzity. Prof. Vašák seznámil přítomné se současnou situací s řepkou ozimou v ČR, SR a EU. Zmínil se i o jiných olejninách, které mohou řepku konkurenčně ohrozit. Pro zachování ploch řepky je nutné zvýšit výnosy nad 4 t/ha. Cestou je především kvalitní osivo prověřené stresovými testy, stimulačně mořené a ošetřené Hydrogelem. Více bychom se měli zaměřit na kořenové choroby. Již druhým rokem naše skupina zakládá maloparcelkové a od letoška i poloprovozní pokusy, kde testujeme vedle fungicidů, také biofungicidy, N-lock a dusíkaté vápno. Ing. Bečka se zmínil o současné situaci v odrůdové skladbě u řepky ozimé. Poté se účastníci přemístili na pole vzdálené asi 2 km, kde proběhla polní přehlídka devíti odrůd, jedné varianty s ošetřením osiva a třech variant s hnojením.

 

Dotazy účastníků:

 • Jak vypadá situace kolem insekticidního moření Lumipóza?
 • Proč je v letošním roce tolik sterilních řepek v porostech?
 • Jak řešit nádorovitost košťálovin, která je ve Slezku hodně rozšířená?
 • Kdes e stala chyby v ošetření stonkových krytonosců?. Letos opět velké napadení.
 • Kolik dá takováto řepka výnos?
 • Lze očekávat na podzim více škůdců?
 • Jaký lze očekávat vývoj cen u řepky?
 • Co pěstovat místo řepky?

 

Závěr: Cíle semináře se podařilo splnit, i navzdory tomu, že  v polovině prohlídky začalo pršet. Nikdo z pole neodešel. Byl to po dlouhé době na opavsku konečně déšť a každý si ho vychutnal. Zmoklí, ale plni nových informací a zážitků jsme se přesunuli z pole na zámek k obědu, kde byl seminář ukončen.