Termín konání: 20. června 2018, od 10:00 hod.

Místo konání:  sídlo ČMSCH as. Hradištko pod Medníkem

Cílem semináře bylo:

 1. Seznámit účastníky s aktuální problematikou šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu
 2. Představení možností sběru údajů o nemocech s důrazem na dodržování pravidel získávání dat.
 3. Seznámení s genetickou stránkou a ekonomickými parametry spojených s nemocemi dojeného skotu.
 4. Představení praktických možností genomické selekce pro šlechtění
 5. Diskuze s účastníky včetně zodpovězení dotazů z praxe.

Dne 20. 6. 2018 se uskutečnil v sídle Českomoravské společnosti chovatelů as. Hradištko pod Medníkem seminář „Nové poznatky ve šlechtění dojeného skotu“ pod finanční záštitou České technologické platformy pro zemědělství. Seminář byl zaměřen na problematiku genomické selekce a zdravotní znaky u dojeného skotu. Lektory byli MVDr. Petr Fleischer, Ing. Eva Kašná, Ing. Zuzana Krupová a Ing. Ludmila Zavadilová z Výzkumného ústavu živočišné výroby a Ing. Daniela Schroeffelová, Ing. David Lipovský z Českomoravské společnosti chovatelů a Doc. Jiří Motyčka ze Svazu chovatelů holštýnského skotu. MVDr. Fleischer poukázal na nutnost a význam shromažďování údajů o nemocech vzhledem k potřebě omezit spotřebu antibiotik v chovech skotu a šlechtění na odolnost vůči nemocem. Dále zdůraznil možnost použití Deníku onemocnění pro sběr dat o nemocech. Ing. Kašná pohovořila o možnostech a dopadech šlechtění na snížení výskytu klinické mastitidy u holštýnských krav. Ing. Krupová pak rozvedla problematiku negativních ekonomických dopadů klinické mastitidy a onemocnění paznehtů v chovech dojených krav, kdy celková přímá ztráta z onemocnění je u holštýnského plemene -3 115 Kč/krávu a rok z toho přibližně 57% je v důsledku nižší tržnosti mléka, 43% je v důsledku vyšší pracnosti a spotřeby léčiv. Ing. Zavadilová ve svém příspěvku zdůraznila nutnost genotypování krav a využití genomické selekce právě vzhledem ke šlechtění na zdravotní znaky. Ing. Schroeffelová, Ing. Lipovský a Doc. Motyčka pak pohovořili o praktickém postupu při genotypování holštýnských dojnic.

 

Dotazy účastníků:

 1. Jak dlouho bude trvat než se vrátí výsledky genotypování chovateli?
 2. Jak předávat údaje o onemocnění mého stáda, pokud nepoužívám aplikaci Deník onemocnění?
 3. Je nutné rozlišovat mezi množstvím somatických buněk v mléce a klinickou mastitidou?
 4. Bude nutné sbírat i data o nemocech dlouhodobě?
 5. Jak se chovateli vrátí vynaložené úsilí spojené s genotypováním?
 6. Kdo bude zajišťovat výpočet plemenných hodnot?
 7. Jsou tyto plemenné hodnoty srovnatelné se zahraničím?

Závěr: Cíle semináře se podařilo splnit, účastníci ocenili náplň semináře. Přednášející i organizátoři se setkali s pozitivním ohlasem. Mnoho přítomných projevilo zájem o další informace a také i o aktivní účast na genotypování krav a sběru údajů o onemocnění.