Termíny pobytu:

11. - 12. 11. 2019 Výstava zemědělské techniky AGRITECHNICA HANNOVER

27.11.2019 – exkurze na farmě Agrargenossenschaft Niederseidewitz e. G., Německo

Cílem zahraničního pobytu bylo:

  • Seznámit účastníky s nejmodernějšími trendy v oblasti zemědělské techniky v zahraničí.
  • Prezentovat moderní stavby a technologie pro chov skotu.
  • Umožnit účastníkům seznámení s nejnovější zemědělskou technikou na výstavě v Hannoveru
  • Formou fyzické prohlídky, předvedení provozu a následné diskuse zvážit možnosti a podmínky provozu nejmodernějších typů zemědělských technologií v provozních podmínkách ČR.
  • Formou exkurze seznámit účastníky s provozem robotické kruhové dojírny.

Zahraniční pobyt v Hannoveru umožnil účastníkům účast na výstavě Agritechnica, kde jsou ve dvouletých cyklech představovány nejnovější typy zemědělské techniky a technologií. Odjezd byl hromadný autobusem od menzy ČZU 11.12.ve 23:50. příjezd do Hannoveru 7:30. Prohlídku výstavy mohli účastníci absolvovat hromadně nebo individuálně. Přínosem pro většinu účastníků bylo vedle seznámení s nejnovějšími trendy v oblasti techniky a technologií v zemědělství i navázání kontaktů s výrobci a dodavateli strojů a zařízení.

Součástí exkurze na německé farmě Agrargenossenschaft Niederseidewitz e. G. byla praktická ukázka 40 místné robotické kruhové dojírny DairyProQ. Na úvod exkurze byla účastníkům představena farma a dodavatel technologie pro dojení a chov hovězího dobytka. Následně pak cca od 10:00 byla umožněna praktická ukázka robotické dojírny v provozu. Jedná se o robotickou kruhovou dojírnu DairyProQ pro 40 míst. Zařízení je v provozu od roku 2015. Na farmě se dojí zhruba 980 dojnic s průměrnou užitkovostí kolem 10 500 l. Po prohlídce provozu dojírny byli účastníci seznámeni s technologií pro chlazení mléka a jeho přípravou na expedici. Následně byla za doprovodu zástupce dodavatele a provozovatele technologie uskutečněna obchůzka farmy – nové stáje, stávajícího provozu a zázemí včetně míchárny krmiv a silážních žlabů. Farmou účastníky provedl Dr. Fleischer – člen představenstva, a zástupce firmy GEA pro ČR. Oba průvodci ochotně odpovídali na dotazy účastníků.