Záznam a prezentace z webináře na téma Možnosti řízené optimalizace vláhových režimů, který proběhl online 11. listopadu 2020.