Seminář Výživa hospodařských zvířat bez antibiotik, 6.11.2019

Termín konání: 6.listopadu 2019

Místo konání:Minipivovar ZF JU v Českých Budějovicích, Na Zlaté stoce 690/3, 370 05 České Budějovice

 

Cílem semináře bylo:

  • Prohlídka Školního zemědělského statku Čtyři Dvory JUČB. Součástí bylo seznámení s výzkumem na kanylovaných dojnicích.
  • Seznámit účastníky s využitím aditiv jako prostředku ke snížení potřeby antibiotik.
  • Prezentovat Biologickou cestu potlačení patogenních mikroorganismů ve střevě
  • Představit Vliv homeopatik na zdravotní stav zvířat a jejich uplatnění ve výživě
  • Prezentace Praktické zkušenosti se zařazením probiotik do krmných směsí pro drůbež
  • Diskuze s účastníky, výměna zkušeností mezi výzkumem a praxí.

 

Seminář byl zaměřen na seznámení zástupců zemědělské praxe, státní správy a oblasti poradenství a vzdělávání s aktuálním stavem problematiky výživy hospodářských zvířat bez antibiotik. V první části byla prohlídka Školního zemědělského statku Čtyři Dvory JUČB. Účastníci byli obeznámeni s výzkumem na kanylovaných dojnicích. Exkurzí provázel svým výkladem a zodpovídaním dotazů zástupce agronomické fakulty. Následovala druhá část s přednáškami a prezentacemi. První vystoupil Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. z  JČU v Českých Budějovicích s tématem využití krmných aditiv jako prostředku ke snížení potřeby antibiotik. Poté vystoupil Ing. Václav Jambor s přednáškou Biologická cesta potlačení patogenních mikroorganismů ve střevě. Po přestávce pokračoval svou přednáškou na téma Vliv homeopatik na zdravotní stav zvířat a jejich uplatnění ve výživě Prof.Ing. Miroslav Šoch, CSc. dr.h.c.  Na závěr odprezentoval za Ing. Jana  Ženčucha přednášku Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. z  JČU v Českých Budějovicích s tématem praktické zkušenosti se zařazením probiotik do krmných směsí pro drůbež.

 

Závěr: Seminář proběhl po časové i odborné stránce dle harmonogramu. Jeho cíle byly splněny.

Získané informace byly přínosné pro účastníky. V rámci setkání se řešily možnosti budoucí spolupráce mezi výzkumnými organizacemi i praxí. 

 

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.