Termín konání: 12. srpna 2019

Místo konání: areál VÚŽV, v.v.i. Uhříněves, hlavní zasedací místnost, laboratoř, stáj.

Cílem semináře bylo:

 • Seznámit účastníky s aktuální problematikou precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat.
 • Seznámit účastníky s tím, jak k této problematice přistupují v Číně.

 

Zazněly následující přednášky:

 • Loučka: Precizním farmařením k lepším výsledkům ve výživě
 • Kroulík: Metody precizního zemědělství v pícninářství a krmivářství.
 • Chuncheng Xu: Precizní farmaření v Čínské lidové republice.
 • Štůrala: Selský rozum v souladu s teoriemi o výživě skotu.
 • Jančík: Zvýšení kvality kukuřičné řezanky pomocí technologie zpracování.
 • Loučka: Seznámení s výsledky některých dalších pokusů VÚŽV.
 • Jambor: Selekce kukuřičných hybridů pro české podmínky.

 

Dotazy účastníků:

 • Nejvíce diskuzí bylo ohledně přednášky hosta z Čínské zemědělské university, profesora Chuncheng Xu, který mnohé překvapil tím, že v Číně vyrábějí pro zvířata kulaté balíky s již hotovou TMR. Jejich výzkumy i zkušenosti ukazují na to, že krmivo je poměrně stabilní. Je to tak velký podpora pro malé farmáře, kteří tak mohou zvířatům krmit vysoce hodnotnou a vyrovnanou krmnou dávku.
 • Po přednášce Ing. Milana Kroulíka, Ph.D. z ČZU, věnované metodám precizního zemědělství v pícninářství a krmivářství se diskutovalo k tomu, že uvedené postupy však vyžadují výraznou technologickou kázeň, k čemuž je nezbytná právě podpora ve formě přesných navigací. Bohužel, k většímu rozšíření technologií brání nedostatek kvalifikovaných lidí na farmách. I to se však řeší. Je třeba, aby výstupy byly jednoduché, dobře srozumitelné a nejlépe automatizované.
 • Hodně zaujalo i téma Selský rozum v souladu s teoriemi o výživě skotu. Dotazy byly směrovány na praktické dopady efektivního využití živin bílkovinných krmiv a správného pochopení principů výživy skotu.

 

Závěry:

Seminář proběhl v plánovaném harmonogramu po časové, odborné i finanční stránce. Jeho cíle byly splněny. Získané informace byly pro účastníky velmi přínosné. V průběhu semináře padlo mnoho otázek v diskuzi k předneseným tématům. Lze říci, že výběr témat byl výborný, navíc je v souladu s tím, že VÚŽV, v.v.i. spolu s firmou NutriVet, s.r.o. a v koordinaci pod VÚP v Troubsku nyní řeší projekt MZe QK1810137 s názvem „Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu“, který získali v loňském roce a měl by běžet až do roku 2022. Lze předpokládat, že o problematiku precizního zemědělství v chovu hospodářských zvířat bude zájem narůstat.

 

Fotografie ze semináře naleznete zde.