Termín konání: 25. dubna 2019

Místo konání: hotel FABRIKA, Humpolec

Cílem semináře bylo:

 • Seznámit účastníky s aktuální problematikou poruch reprodukce v chovech dojeného skotu.
 • Informovat o možnostech pozitivního ovlivnění reprodukčních funkcí dojených krav.
 • Prezentovat způsoby řízení reprodukčního cyklu u dojnic.
 • Informovat o dostupných reprodukčních biotechnologiích.
 • Prezentovat aktuální výsledky chovů v oblasti reprodukce při dodržování výsledků výzkumu uplatněných v dané oblasti.
 • Diskutovat s účastníky, získat zpětnou vazbu mezi výzkumem a praxí.

 

Seminář byl zaměřen na předávání informací zástupcům zemědělských podniků, výživářských a plemenářských firem, státní správy a učastníkům z oblasti poradenství a vzdělávání včetně veterinárních lékařů o problematice reprodukce v chovech vysokoužitkových dojnic v ČR. V dopolední části byli účastníci formou prezentací a krátkých doplňkových ukázek seznámeni s řízením tranzitního období ve vztahu k reprodukci. Byly specifikovány účinné látky v KD použitelné pro výživu v tranzitním období, účinné látky v KD pro období rozdoje, vlastní program řízení tranzitního období a sociální vztahy a welfare, které prokazatelně zvyšují výkon dojnice včetně plnohodnotého fungování reprodukčních orgánů. Mezi účinné látky patří zejména popylenglykol, který má být dle autorů příspěvku podáván všem dojnicím v dávce 300 ml/ks, a to 4.-7., 7.-10. a 10.-17. den laktace jako prevence negativní energetické bilance.

Dále byli účastníci informováni o fyziologickém a patologickém obrazu puerperia a možnostech jeho ovlivnění se znalostí hormonálních mechanismů, které ho významně ovlivňují. V další prezetnaci byli frekventanti seznámeni s praktickými zkušenostmi v řízení reprodukce v chovech skotu. Důraz byl kladen zejména na faktory, které ovlivňují úspěšnou reprodukci, tj. zejména na efektivitu detekce říje, efektivitu inseminace, správnou z hlediska času diagnostiku březosti, využívání nových technologií, užívání synchronizačních protokolů. Klíčovým bodem bylo praktické shrnutí postupů řízení reprodukce.

Poslední prezetnace byla zaměřena na současné možnosti využití reprodukčních technologií, zejména na získávání embryí pomocí programu MOET a Ovum pic up. 

Součástí akce byly praktické provozní ukázky délky řezané slámy pro různé účely modifikace KD a dále pracovní listy pro odchov telat a program řízení tranzitního období.

 

Dotazy účastníků:

 • Jak lze zajistit vhodnou saturaci zvířat vitamíny a minerály, zejména vitamínem E a selenem?
 • Jaké jsou vhodné zdroje vápníku pro období porodu a rozdoje?
 • Jak správně ošetřovat puerperální zánětlivá onemocnění?
 • Jak ovlivňuje acidóza výsledky synchronizačních protokolů?
 • Kdy provádět správně diagnostiku březosti pro další práci se stádem?
 • Kolik se vytvoří embryí z jednoho odběru donorek?
 • Kolik činí cena jednoho emybyotransferu?

 

Závěr: Seminář proběhl dle naplánovaného harmonogramu, zúčastnilo se ho cca 90 posluchačů, vzhledem k aktuálnosti tématu a fundovanosti přednášejících došlo k určitému prodloužení o cca 45 minut, protože součástí byla i bohatá diskuze jak mezi účastníky a přednášejícími, tak mezi účastníky navzájem. Jeho cíle byly splněny. Získané informace byly vysoce aktuální a plně uplatnitelné v každodenní praxi. Přítomni byli i zástupci tisku, kteří seminář a obsažené informace dále zviditelní v odborném tisku (Náš chov, Agrospoj aj.).

 

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii zde.