Anglicky: The changing role of ornamental horticulture in alien plant invasions

Zdroj: Van Kleunen, M. et al. 2018. The changing role of ornamental horticulture in alien plant invasions.Biological Reviews. Vol. 93, pages 1421 – 1437.

Klíčová slova: "botanické zahrady, změny klimatu, okrasné rostliny"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/brv.12402


Počet cizích rostlin zavlečených do původních ekosystémů se neustále zvyšuje. Publikace je přehledem historických, současných a možných i budoucích rolí okrasného zahradnictví s ohledem na invaze rostlin. Ukazuje se, že v současné době se v domácích zahradách a botanických zahradách pěstuje téměř 75% až 93% celkové zdomácnělé flóry. Druhy pěstované v zahradách mají také větší naturalizovaný rozsah než ty, které nejsou. Po středověku, zejména v 18. a 19. století, vznikla celosvětová obchodní síť s rostlinami. Od té doby se cizí druhy také začaly objevovat ve volné přírodě, zvláště během 19. století. Zahradnictví stále hraje významnou úlohu při současném zavádění rostlin a celková hodnota dovozu živých rostlin v různých částech světa se neustále zvyšuje. Historicky botanické zahrady - důležitá součást zahradnictví - hrály významnou roli při pěstování a distribuci nových rostlinných objevů. Zatímco úloha botanických zahrad v dodavatelském řetězci zahradnictví klesá, jsou stále významným spojením, přičemž jedna třetina institucí se zabývá prodejem maloobchodních a zahradnických produktů. Botanické zahrady se však stávají více závislé na komerčních školkách jako rostlinných zdrojích, zejména v severní Americe. Rostliny vybrané pro okrasné účely nejsou náhodným výběrem globální flóry a některé z charakteristik rostlin podporovaných zahradnictvím, jako je rychlý růst, také podporují invazi. Socioekonomické, technologické a environmentální změny povedou k novým postupům importů rostlin a možnostem pro invazi druhů, které jsou již pěstovány. V publikaci je popsána úloha, kterou zahradnictví může hrát při zprostředkování těchto změn. Definovány jsou aktuální výzvy v oblasti výzkumu a současné úlohy okrasného zahradnictví při invazi rostlin. To je nutné k tomu, aby se vytvořily vědecky založené regulační rámce, aby se zabránilo dalšímu šíření invazních rostlin.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz