Anglicky: Smartphone adoption and use in agriculture: empirical evidence from Germany

Zdroj: Michels, M., Fecke1, W., Feil, J.-H., Musshoff, O., Pigisch, J., Krone, S. (2019). Smartphone adoption and use in agriculture: empirical evidence from Germany. Precision Agriculture, Published online: 11 June 2019, https://doi.org/10.1007/s11119-019-09675-5

Klíčová slova: "technologie, smartphone, němečtí farmáři, digitalizace, inovace."

Dostupný z: https://doi.org/10.1007/s11119-019-09675-5


Technologie chytrých mobilních telefonů (smartphone) se ukazuje jako velmi slibná pro budoucí rozvoj zemědělství, protože může jak usnadnit, tak i zlepšit mnoho provozních postupů v zemědělské výrobě. Je možné ji také využít v kombinaci s jinými technologiemi využívající prvky precizního zemědělství. Technické inovace, jako jsou počítače, internet, mobilní telefony a smartphony byly poprvé využity a zavedeny především v městských a příměstských oblastech. Později se tyto technologie začaly uplatňovat i v odlehlejších venkovských oblastech. Mobilní aplikace jsou tedy především využívány v rozvinutých oblastech, kde je lze propojit s prvky precizního zemědělství v závislosti na dostupnosti internetu, což je v současné době v rámci zavedení sítě 5G velmi aktuální. Smartphony umožňují nejen shromažďovat informace a poskytnout lepší spojení s dodavateli a zákazníky, ale také správným využívaním do značné míry snižovat finanční náklady provozu, např. využitím aplikací pro řízené hnojení pozemků. Smartphony jsou také čím dál více využívány pro stahování a sledování video návodů a výukových či demonstračních nahrávek. Smartphony s funkčními aplikacemi je také možné využít pro usnadnění sběru, zpracování a analýzu dat v terénu. Umožňují také snadnou interakci s bezdrátovými senzory v rostlinné (senzory vlhkosti půdy s možností načasování spuštění zavlažování, sledování teploty ve skladech, detekci a analýzu chorob, výpočet aplikačních dávek, vyhledávání tržních cen či propojení s GPS aplikacemi) i živočišné výrobě (např. senzor pro trvalé sledovaní skotu) a umožnit tak zemědělcům trvalé spojení se svou farmou ať již jsou kdekoliv během celého dne. Tím, že tyto on-line aplikace umožňují zemědělcům shromažďovat, ukládat a analyzovat vysoce aktuální data, usnadňují jim rozhodovací procesy v řízení podniku.

Příspěvek se zabývá pro nás vysoce aktuálním tématem, protože mnoho aplikací souvisejících se zavedením moderních prvků v rostlinné i živočišné výrobě jsou závislé právě na „chytrých“ systémech. Tato studie dává přehled, jak jsou chytré aplikace využívány napříč farmami v celém Německu bez ohledu na polohu zemědělského podniku a tedy i výrobní oblasti či pohlaví a věk uživatelů.

Zpracoval/a: doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, kumhalova@tf.czu.cz