Anglicky: Dwarfing rootstocks and training systems affect initial growth, cropping and nutrition in Skeena sweet cherry.

Zdroj: Neilsen, D., Neilsen, G. H., Forge, T. and Lang, G. A. 2016. Dwarfing rootstocks and training systems affect initial growth, cropping and nutrition in Skeena sweet cherry. Acta Horticulturae, 1130, 199-205.

Klíčová slova: "podnože gisela®, násada plodů, plocha průřezu kmene, velikost plodu "

Dostupný z: http://www.actahort.org/books/1130/1130_29.htm


Zvýšený je zájem o produkční systémy třešní, které zvyšují předčasnou plodnost a produktivitu a snižují náklady na práci. V roce 2010 byla odrůda třešně (Prunus avium L.) ´Skeena´ vysazena na tři typy podnoží Gisela 3, 5, 6 ve faktoriální kombinaci se třemi pěstebními tvary: tvar se středovou osou (Tall Spindle Ax), vícevýhonový tvar UFO (Upright Fruiting Offshoots), víceosí keř (Kym Green Bush) v náhodném blokovém provedení se šesti opakováními. Stromy byly rozmístěny v rozmezí 4 × 1,5 m a dostávaly denní kapkovou závlahu nastavenou na pokrytí 100 % míry odpařování. Živiny (N, P, K, B) byly dodány pomocí fertigace. Růst stromů, plocha průřezů kmene, listová plocha koruny a kumulativní sklizeň let 2012-2014 nebyly ovlivněny pěstebním systémem. Stromy na Gisela 3 měly menší plochu průřezu kmene a listovou plochu než na Gisela 5 a 6. Stromy na Gisela 3 měly nižší počet plodů a kumulativní výnos než stromy Gisela 5 a Gisela 6. Velikost plodů nebyla ovlivněna žádnou kombinací, ale rychle klesala, když byl poměr plochy listů / ovoce <200 cm2. Násada > 22 plodů na cm-2 plochy průřezu kmene byla požadována pro produkci vysoce kvalitního ovoce o hmotnosti 11 g (28 mm). Snížený růst stromů na Gisela 3 byl spojen s nižší stomatální vodivostí, potenciálem kmenové vody a případně s nižším příjmem méně mobilních živin, P a K.

Zpracoval/a: Ing. Pavol Suran, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., suran@vsuo.cz