Anglicky: Relationships among lying and standing behaviour, body condition score and milk production in primiparous cows

Zdroj: Mattachini, G., Tamburini, A., Zucali, M., Bava, L., Riva, E., Provolo, G., & Sandrucci, A. (2020). Relationships among lying and standing behaviour, body condition score and milk production in primiparous cows. Italian Journal of Animal Science, 19(1), 772-782.

Klíčová slova: "ležení dojnice, skóre tělesné kondice, produkce mléka, prvotelky, krávy, precizní chov hospodářských zvířat"

Dostupný z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32917195/


Životní projevy chování krav se považují za citlivé indikátory dobrých životních podmínek a pro vyjádření pocitu pohodlí zvířat. Změny v chování mohou odrážet zdravotní poruchy ve stádě a mohou být spojeny s nižší produkcí. Proto jsou studie posuzující dobu ležení, stání a pohybu užitečné k identifikaci reprodukčního a zdravotního stavu zvířat, což úzce souvisí i s produkčními vlastnostmi dojnic. Cílem této studie bylo prozkoumat vliv životních projevů 20 laktujících primiparních italských holštýnských krav na první laktaci a zjistit vztahy mezi ležením a stáním, produkcí mléka a vztahu k ukazateli tělesné kondice. Doba porodu byla v období od 15. září do 31. března následujícího roku, kdy byly všechny hodnocené krávy v prvních sedmi laktačních dnech vybaveny jednotlivými tříosými záznamníky pohybu a stání a ležení. Vlastní sledování těchto životních projevů probíhalo po dobu 150 dnů. Skóre tělesné kondice (BCS) byla posuzováno každý týden, zatímco produkce mléka byla hodnocena vždy v ranním i večerním dojení. Ukazatele vlhkosti stáje a teploty vzduchu byly shromažďovány denně. Průměrný individuální nádoj mléka byl 27,3 ± 6,24 kg / den, přičemž průměrná doba dojení byla 4,95 ± 1,94 min. Individuální index tělesné kondice BCS byl v průměru 3,46 ± 0,30 a denní doba stání krav byla 13,5 ± 2,26 h / den. Prvotelky s BCS při porodu <3,25 dosáhly průměru BCS po 20 týdnech laktace, ale produkovaly v průměru o 2,3 kg / d (p <0,001) méně než ostatní krávy. Prvotelky s délkou stání pod 14 h / d v prvních 21 dnech laktace vykazovaly vyšší BCS než ostatní krávy (v průměru +0,11, p <0,001), ale neprodukovaly statisticky více mléka (+0,1 kg / d, p = 0,25), přičemž vykazovaly menší lineární skóre (logaritmická transformace počtu somatických buněk v mléce) než u ostatních krav. Prvotelky s dobou stání pod 14 h / d vykazovaly menší počet somatických buněk. Výsledky také prokázaly, že dojnice stojící oproti průměru o 1 hodinu více, vykazovaly pokles produkce mléka 0,34 kg / d na každé prodloužení stání.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz