Anglicky: Relationship between semen quality and meat quality traits in Belgian Piétrain boars

Zdroj: Arsenakisa, I., Appeltantb, R., Sarrazinc, S., Rijsselaered, T., Van Soomd, A., Maesa, D. (2017): Relationship between semen quality and meat quality traits in Belgian Piétrain boars. Livestock Science, 205, 36–42.

Klíčová slova: "belgičtí kanci plemene pietrain, kvalita spermatu, kvalita masa"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141317302627


Článek popisuje vztah mezi kvalitou spermatu a vlastnostmi kvality masa. Hlavním cílem této studie bylo posoudit kvalitu spermatu belgických kanců plemene pietrain pocházejících z belgických inseminačních stanic AI a porovnat tyto výsledky se znaky kvality masa. V belgických intenzivních chovech prasat jsou kanci plemene pietrain nepostradatelní a také tvoří největší skupinu kanců, kteří jsou chovaní v inseminačních stanicích AI. U prasat je drtivá většina umělých inseminací po celém světě prováděna spermatem uchovávaným v tekuté formě, označovaným také jako "čerstvé sperma". Ke sledování daných vlastností byly použity čerstvě zředěné dávky spermatu od 140 kanců pocházejících z 10 různých inseminačních stanic (AI). Inseminační dávky byly skladovány po dobu pěti dnů při 17 °C. Tradičně se výběr kanců zaměřuje na ekonomicky důležité rysy, které je třeba předávat potomkům, jako je například procento libové svaloviny, konverze krmiva a intenzita růstu. Až dosud nebyla věnována žádná pozornost korelaci těchto vlastností s kvalitou spermatu. Našli se však autoři, kteří uvádějí, že výběr kanců pro zvýšení procenta svaloviny a snížení hřbetního tuku může mít za následek snížení objemu ejakulátu a snížení celkového počtu spermií. V této studii byla hodnocena především motilita spermií, dále morfologie spermií a jejich koncentrace. Motilita byla hodnocena denně za použití analyzátoru Hamilton-Thorne, přičemž morfologie a koncentrace byly hodnoceny v den odběru spermatu (den 0) barvením eosin-nigrosinem a pomocí Bürkerovy počítací komůrky. Tyto údaje byly porovnávány s procentním podílem libového masa a tloušťkou hřbetního tuku pomocí lineárních smíšených modelů.

Průměrné hodnoty (± SD) v den 0 byly: motilita spermií 79,7 ± 8,2%, živé spermie 91,5 ± 4,3%, živé normální spermie 83,6 ± 7,4% a koncentrace spermií 29,0 ± 10,6 (× 106 spermií / ml). Průměrná pětidenní pohyblivost ve všech inseminačních střediscích AI činila 77,7 ± 8,9%. Ve srovnání s dnem 0 byla zaznamenána výrazně nižší motilita spermií 2., 3. a 4 den. Žádný z ukazatelů kvality spermatu nebyl úzce spojen s podílem libové svaloviny. Motilita a progresivní motilita v den 0 velmi úzce korelovaly s tloušťkou hřbetního tuku (P <0,05). Procento živých a normálních živých spermií s tloušťkou hřbetního tuku nekorelovalo. Výsledky ukázaly, že výběr belgických kanců plemene pietrain pro snížení tloušťky hřbetního tuku by mohl negativně ovlivnit motilitu spermií kanců, zatímco výběr kanců pro zvýšení procenta libové svaloviny nemusí nutně negativně ovlivnit vlastnosti kvality spermatu.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz