Anglicky: Relationship between weed dormancy and herbicide rotations: implications in resistance evolution

Zdroj: Darmency, Henri; Colbach, Nathalie; Le Corre, Valerie: (2017), Relationship between weed dormancy and herbicide rotations: implications in resistance evolution. Pest Managemant Science, Volume: 73 Issue: 10 Pages: 1994-1999

Klíčová slova: "plevele, herbicidy, regulace plevelů"

Dostupný z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ps.4611/abstract


Na základě poznatků se doporučuje se, aby selekce populací z pohledu pozdního vzcházení plevelů byla významně spojena s rezistencí vůči herbicidům v některých systémech. Na druhé straně je možné předpokládat, že rotační způsoby působení herbicidů u populací s mutacemi vyvolávají zvýšení sekundární klidu, čímž částečně překonávají zpožďovací účinek rotace na vývoj rezistence. Modifikovaná dormance osiva by mohla ovlivnit strategie řízení - jako je rotace herbicidu -, které se používají k prevenci nebo regulace rezistence vůči herbicidům. Na základě literárních údajů týkající se údajů o nerovnoměrnosti semen a klíčivosti osiva herbicidně rezistentních a citlivých rostlin. Jen málo studií používá rostlinný materiál s podobným genetickým zázemím, takže existuje jen málo opravdu srovnávacích údajů. Zvýšená citlivost a zpožděné klíčení se mohou objevit spolu s rezistencí na inhibitory ACCase, ale neexistuje jasné spojení s rezistencí vůči jiným třídám herbicidů.

 

Populační posuny jsou částečně zapříčiněny pleiotropními účinky genů rezistence, je však možné i interakci s dalšími mechanizmy účinku. Byl vypracován příklad modelové simulace, která odpovídá genetické rozmanitosti v charakteru dormance, a následné následky pro různé systémy plodin. Na základě získaných informací autoři doporučují doplnit a upřesnit přesnější a detailnější mechanické modelování současných nástrojů používaných k předpovědi účinnosti prevence a řízení odolnosti proti herbicidům. Tyto modely by měly být validovány prostřednictvím dlouhodobých experimentálních návrhů, včetně mono-herbicidu a chemické rotace v terénu. Aplikace výsledků má široký význam při validaci systémů integrované regulace plevelů

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz