Anglicky: Importance of colostrum IgG antibodies level for prevention of infection with Cryptosporidium parvum in neonatal dairy calves

Zdroj: Lefkaditis, M., Mpairamoglou, R., Sossidou, A., Spanoudis, K., Tsakiroglou, M., Györke, A. Importance of colostrum IgG antibodies level for prevention of infection with Cryptosporidium parvum in neonatal dairy calves. Preventive Veterinary Medicine, 2020, 176, 104904.

Klíčová slova: "kryptosporidióza, kryptosporidie, tele, průjem"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167587719304258


Kryptosporidióza je jednou z nejčastějších zoonóz, která způsobuje střevní infekci jak u lidí, tak u hospodářských zvířat na celém světě. Telata se infikují Cryptosporidium parvum krátce po narození a jsou vystavena velkému riziku infekce až do věku 1 měsíce. Nejčastějšími klinickými příznaky kryptosporidiózy jsou vodnatý průjem, nechutenství, skleslost a někdy i úhyn. Lidé pracující s nemocnými telaty s klinickými příznaky kryptosporidiózy jsou rovněž vystaveni riziku infekce. Kryptosporidióza telat má zásadní vliv na ekonomiku infikovaných chovů (tj. vyšší náklady na veterinárního lékaře a léky, vyšší pracovní náklady, snížená konverze krmiv, nižší přírůstek hmotnosti, vyšší ztráty telat v důsledku úhynu).

Cílem této studie bylo zjistit, zda hladina specifických protilátek IgG proti C. parvum přenesená z matek na novorozená telata mlezivem ovlivňuje vývoj klinických projevů kryptosporidiózy u zvířat z chovů s vysokou prevalencí infekce C. parvum. Do studie bylo zahrnuto 50 krav a jejich novorozená telata z 5 chovů dojeného skotu (holštýnský skot). Vzorky mleziva byly odebrány do 12 hodin po otelení a protilátky IgG proti C. parvum byly stanoveny jednoduchou radiální imunodifúzí. Zdravotní stav novorozených telat byl sledován denně. Vzorky výkalů na stanovení původce byly odebírány při první průjmové epizodě telete.

Protilátky IgG proti C. parvum v mlezivu se pohybovaly od 570 do 4070 mg/dl. Mezi sledovanými farmami nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v koncentraci protilátek IgG v mlezivu. V chovu s nejvyšší průměrnou koncentrací protilátek IgG v mlezivu (3026 mg/dl) byl průjem způsobený C. parvum zjištěn u jednoho telete z deseti (10 %), zatímco v chovu s nejnižší průměrnou koncentrací protilátek IgG v mlezivu (2130 mg/dl) byla kryptosporidióza diagnostikována u čtyř telat z deseti (40 %).

Průměrné koncentrace protilátek IgG v mlezivu přijímaném telaty s klinickými příznaky kryptosporidiózy byly signifikantně nižší (1783 mg/dl) než v mlezivu přijímaném zdravými telaty (2795 mg/dl). Byla prokázána negativní korelace mezi koncentrací protilátek IgG v mlezivu a klinickým projevem kryptosporidiózy.

Odpovídající koncentrace IgG v mlezivu má zásadní význam v prevenci infekce C. parvum. Pasivní přenos mateřských protilátek novorozeným telatům může snížit výskyt neonatálního průjmu způsobeného C. parvum. Prezentované výsledky zdůrazňují význam kvalitního kolostra a jeho vhodného managementu v prevenci průjmu telat způsobeného Cryptosporidium spp. v období po narození. Na kvalitu mleziva má dále vliv plemeno a věk krávy, roční období, kvalita výživy vhodná péče o krávu v období stání na sucho a délka období stání na sucho, jakož i stres a extrémní podmínky chovného prostředí.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Malá, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., mala.gabriela@vuzv.cz