Anglicky: What good is weed diversity?

Zdroj: Storkey, J., Neve, P. 2018. What good is weed diversity? Weed Research.58, 239–243.

Klíčová slova: "plevele, diverzita"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/wre.12310


Měla by být považována za problém klesající rozmanitost plevelových společenstev v konvenční, pěstování polních plodin na orné půdě? Odpověď na tuto otázku má tendenci dělit vědecké pracovníky na ty, jejichž primárním zaměřením je na zachování biodiverzity zemědělské půdy a těch, jejichž cíle jsou významně ovlivňovány regulací plevelů a maximalizací výnosu. Tady tvrdíme, že bez ohledu na to, jak jsou vnímány plevele, existují společné ekologické zásady, které by měly podporovat jakýkoli přístup k integrované regulaci plevelů, a na základě těchto principů by rostoucí rozmanitost plevelů v terénu mohla být agronomicky i ekologicky výhodná. Předpokládáme, že rozmanitější plevelné společenství bude méně konkurenceschopné, méně náchylné k dominantnímu postavení vysoce přizpůsobených druhů odolných vůči herbicidům a že rozmanitost plevelů včetně produkce diaspor plevelů bude směřovat k celkové udržitelnosti systémů pěstování plodin. Společné pro tyto hypotézy je myšlenka, že zintenzivnění zemědělství bylo doprovázeno homogenizací plodinových systémů a krajiny, což se projevilo jak poklesem rozmanitosti plevelů, tak sníženou odolností systémů plodin (včetně nárůstu odolnosti vůči herbicidům). Společenstva plevelů tak představují užitečný ukazatel úspěšnosti verifikačních systémů ve více stupnicích, což bude ústřední součástí zefektivnění regulaci plevelů v polních plodinách.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz