Zdroj: Aktuality ze světa, Investice do kvality dříví. Lesnická práce. 1999; 99 (6) 262-263

Klíčová slova: "kvalita dřeva, vyvětvování"

Dostupný z: http://www.lesprace.cz/casopis-lesnicka-prace-archiv/rocnik-78-1999/lesnicka-prace-c-6-99/aktuality-ze-sveta


Poměrně krátký a nenápadný článek z roku 1999 v čísle č. 6 v rubrice Aktuality ze světa. Šéfredaktor Ing. Jan Řezáč zařadil mezi zajímavosti ze světa článek z německého časopisu - Forst & Technik 2 a 3/99. Článek se věnuje vyvětvování stromů za účelem následného bezsukého růstu kmene a tím dosažení kvalitního sortimentu s výhodnějším zpeněžením. Důležitá je zde informace, že vyvětvování může probíhat pomocí strojního zařízení s benzínovým či elektrickým pohonem. Článek zmiňuje dvě pracoviště: Odborná škola pro práce v lese v Ansberger Wald a Lesní správa Thurn Taxis. Na obou pracovištích byla strojní zařízení testována. Nevýhodou se jevila vysoká hmotnost (100kg) a nutnost kromě lidské obsluhy používat přepravní prostředek v terénu. V Ansberger Wald byla použitá technologie střihu a na Lesní správě Thurn Taxis byla použita technologie odfrézování. U obou technologií byla výkonnost vysoká. Například u odfrézovávací technologie je uváděn průměrný výkon 100 stromů za směnu. V přepočtu na hodinu se výkon pohybuje mezi 12-13 stromy za hodinu. Obdobný výkon byl dosahován i u technologie střihu. V článku je zamyšlení směrem k možné aplikovatelnosti uvedených poznatků u německých lesníků na podmínky lesního hospodářství v ČR. Pro použití podobných strojních zařízení vystupuje do popředí zejména prvek ekonomické motivace. Dlouhodobá návratnost vydaných nákladů nezapadá do současného pojímání lesnické ekonomiky v ČR. Motivaci lze očekávat tam, kde jde o ustálené vlastnické vztahy s dlouhodobým vícegeneračním ekonomickým uvažováním a také tam, kde vlastník lesa je přímo a trvale zainteresován na efektivitě jeho obhospodařování, včetně konečného zpeněžení dříví. V současné praxi státních lesů při prodej dříví "nastojato", nebo na lokalitě Pařez, je cena dříví spíše výsledkem obratného obchodního vyjednávání a soutěžních cen, než exaktního tržního hodnocení jeho kvality. Tyto skutečnosti nestimulují potřebu lesníků příliš investovat do kvality.  

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz