Anglicky: Sensor data on cow activity, rumination, and ear temperature improve prediction of the start of calving in dairy cows

Zdroj: Rutten, C.J., Kamphuis, C., Hogeveen, H., Huijps, K., Nielen, M., Steeneveld, W. 2017. Sensor data on cow activity, rumination, and ear temperature improve prediction of the start of calving in dairy cows. Computers and Electronics in Agriculture, 132, 108–118.

Klíčová slova: "chov mléčného skotu, nositelné senzory, management telení"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169916310262


Management řízení telení je velmi důležitý pro zdraví dojnic a jejich telat. Sice se dá vypočítat předpokládaný termín otelení, ale tato informace je pouze orientační a nemusí být úplně přesná. Je velmi důležité sledovat krávu v období před otelením, protože mohou nastat komplikace, které vyžadují přítomnost ošetřovatele či veterinárního lékaře. V těchto případech nám mohou pomoci různé senzory, které mohou mít krávy zavěšené na obojcích, na ocase či v ušním štítku.

V této studii byly použity senzory, které byly umístěny v ušním štítku a snímaly kumulativní aktivitu, přežvykování, aktivitu při krmení a tělesnou teplotu. Údaje byly sbírány každých 5 minut. Výsledky naznačují, že je možné pomocí senzorů předpovědět přesněji hodinu začátku telení.  Ze získaných dat se vyhodnocovalo, s jakou přesností jsme schopni určit dobu začátku telení. Sledování porovnávalo hodnoty s přesností na 24, 12, 6, 3 a 1 hodinu. Výsledky naznačují, že použití snímačů zlepšuje předpověď počátku telení. Nejlepší výsledky byly zaznamenány při předpovědi porodu z dat snímaných 3 hodiny před skutečných začátkem porodu. V takovýchto případech došlo k otelení u 42,4 % krav. Při předpovědi 1 hodiny před porodem se podařilo správně určit jen 21,2 % krav.

Ze zootechnického hlediska může být sledování indikačních signálů z čidla pro ošetřovatele velmi důležité. Avšak tyto signály mají pouze prediktivní informaci o tom, že je nutné dojnici v několika následujících hodinách podrobně sledovat.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz